Ingen indrivning av skatter under februari

skatteverket

Skatteverket meddelar att de inte kommer att skicka ärenden avseende skattekontoskulder för indrivning hos kronofogden under februari. Beskedet hänger samman med förslaget om att ge företagen möjlighet att skjuta upp skatteinbetalningarna som väntas träda i kraft den 5 februari.

”För företag som har fått ett betalningskrav från Skatteverket i början av januari, med sista betalningsdatum den 26 januari, kommer Skatteverket inte att lämna ärendet vidare till Kronofogden för indrivning”, skriver verket i ett pressmeddelande.

I lagförslaget från regeringen står det att ” Den bortre tidsgränsen för den ursprungliga anståndstiden avseende nu aktuella skatter och avgifter flyttas fram till den 12 februari 2022″.

Lagen om utökade möjligheter att ansöka om tillfälliga anstånd för skatter och avgifter går till omröstning i riksdagen den 3 februari. Den väntas träda i kraft redan den 5 februari.

Kostnadsräntan är 16,25 procent för betalning som inte sker i rätt tid. Räntan påförs från och med dagen efter den dag beloppet senast skulle ha varit bokfört på skattekontot, fram till dess betalning görs eller skulden lämnas för indrivning. När skulden lämnats till Kronofogden är räntan 1,25 procent.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr