Industrins orderingång fortsätter att öka.

Asian woman petrochemical engineer working at night with digital tablet Inside oil and gas refinery plant industry factory at night for inspector safety quality control.

Industrins totala orderingång ökade med 1,8 procent i mars 2024 jämfört med februari enligt SCB. Även jämfört med fjolåret ökade orderingången med 1,0 procent i i mars.

Export ökar medan hemmamarknad minskar.

Men det är skillnader beroende på vilken marknad industrin vänder sig mot. Exportindustrin är den som ökar rejält medan hemmamarknaden fortsätter att minska. Jämfört med februari minskade hemmamarknaden med 1,3 procent medan exportmarknaden ökade med 1,0 procent.

Jämfört med fjolåret

På årsbasis ökade den totala orderingången med 1,0 procent i jämförelse med mars 2023. Orderingången från kund i Sverige minskade med 9,4 procent och från kund i utlandet ökade den med 7,9 procent.

Hittills i år har den totala orderingången varit 2,6 procent lägre än motsvarande period, januari-mars 2023, i kalenderkorrigerade tal. Hemmamarknaden minskade med 7,6 procent och exportmarknaden ökade med 0,7 procent.

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr