Ibrahim Baylan kräver kraftfulla åtgärder av Tillväxtverket

Strax före påsk avslöjade uppdrag granskning att Tillväxtverket slarvat med handläggningen och tolkat regelverken på sitt eget vis, med resultatet att tusentals småföretagare blivit utan utlovade korttidsstöd.

Företagarförbundet har påpekat de långa väntetiderna för ansvariga politiker sedan före jul, utan att någon förändring skett. Men direkt efter SVTs inslag fick Näringsminister Ibrahim Byalan eld i baken och kallade till sig Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf för att förhöra sig om saken.

”Det är uppenbart att Tillväxtverket brustit, inte minst i hanteringen av överklaganden. Nu är det viktigt att myndigheten vidtar kraftfulla åtgärder för att förebygga att det inte ska hända igen”, kommenterar näringsminister Ibrahim Baylan (S). 

Företagarförbundet har begärt att politikerna skall ta sitt ansvar för frågan om Tillväxtverket senfärdighet, och samtidigt krävt en sänkning av arbetsgivaravgiften under kvartal 4 förra året och första halvåret i år för att någon form av stöd skall komma fram i väntan på Tillväxtverkets utredningar. En sänkning på samma sätt som under pandemins första tre månader 2020 skulle Skatteverket kunna administrera snabbt och hjälp skulle komma fram till företagen som kan undvika konkurs och uppsäghningar

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar