Hur påverkas småföretagen om januariavtalet spricker?

Stefan Löfven almedalen

För ett år sedan så gjorde Socialdemokraterna (S) och Miljöpartiet (MP) med stöd från Centerpartiet (C) och Liberalerna (L) en fyrpartiuppgörelse, den som kallas Januariavtalet.

Det bestod av 73 punkter med reformer som skulle styra politiken under denna mandatperioden. I avtalet låg ca 20 punkter som kunde vara till fördel för småföretagen. Bland annat:

  • Bättre villkor för företagande och entreprenörer. Beskattningen av företag, i synnerhet växande små och medelstora företag, blir mer gynnsam.
  • Arbetsgivaravgifter sänks 
  • Fler ska kunna bli företagare. Genomför en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretagande (Utredning under 2019-2020 och förändringar från 2021) 
  • En utredning med syftet att förenkla 3:12 ska genomföras 
  • Arbetsrätten skall moderniseras

Se samtliga förslag här och vad medlemmarna ansåg borde prioriteras

Nu talas det om att Januariavtalet kan komma att spricka eftersom stödet i partierna minskar för många av överenskommelserna. Bland annat så har Socialdemokraterna haft svårt att acceptera förändringarna LAS och där fått mycket kritik. Stödet från LO minskar som sagt att Januariavtalet är en förlustaffär för deras medlemmar. På andra sidan agerar både Centerpartiet och Liberalerna nu stödpartier till regeringen samtidigt som de sitter i opposition. En ny politisk roll för båda partierna som de försöker navigera i. Socialdemokraterna tappar sina LO-väljare till SD och behöver sakfrågor inför nästa val att agera på. En klassisk höger/vänster politik är sannolikt det som gynnar S bäst och att de då tar parti för en ekonomisk politik som tar jobben i försvar i sannolikt. Då finns det stor risk att man måste lämna januariöverenskommelsen i god tif inför nästa val.

Om avtalet spricker så riskerar följande reformer att gå om intet och drabba småföretagare på ett eller annat sätt.

  1. Förändrade turordningsregler och LAS. Risken finns att frågan fördröjs såpass mycket så att S kan dra sig ur frågan efter en sprucken överenskommelse.
  2. Försämring av 3:12 regler. Finansministern har vid flera tillfällen sagt att hon vill se över dessa. Och det finns stora risker att det kan leda till försämring istället för förbättring.
  3. Arbetsgivaravgiften sänks inte. Frågan står med i 73 punktsprogrammet men ännu har inget reelt skett. Och sker sannolikt inte heller om avtalet spricker.
  4. Förbud mot vinster i välfärden. Risken finns att denna frågan kommer upp på bordet igen.
  5. Arbetslöshetsförsäkringen ska reformeras… i linje med en flexicuritymodell och öppnas för fler som arbetat, baseras på inkomster och trappas ned samt fasas ut i takt med arbetslöshetens längd. Risken finns att denna fråga läggs i malpåse om januariöverenskommelsen spricker.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr