Etableringsjobb är (kanske) på gång!

Enligt Tidningen Arbetet kommer ett lagförslag om etableringsjobb presenteras i mars. Redan hösten 2017 slöts en överenskommelse mellan Svenskt näringsliv, Unionen och ett flertal av LO-förbunden. Därefter har det inte skett mycket. Parterna har väntat på regeringen, eftersom staten skall ta en del av kostnaden för etableringsjobben enligt förslaget. Nu när det närmar sig lågkonjunktur och efterfrågan på personal minskar vilket innebär att när förslaget eventuellt väl är på plats så riskerar det att vara i den svåraste av tider för att rekrytera.

Från början skulle etableringsjobben enbart gälla de företag med kollektivavtal, men efter januariöverenskommelsen så skall etableringsjobben även komma att omfatta företag utan kollektivavtal och även bemanningsföretag.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar