Tidningen Nya Affärer har utsett Årets entreprenör 2012. Priset gick till Mattias Johansson, 36, som ligger bakom Stockholm Info AB, och har på ett och ett halvt år gått från noll till 50 miljoner kronor i omsättning – samt hela tiden gått med vinst.
Det som är riktigt spännande är att han skapat ett företag som konkurrerar med den kommunala turistbyrån och ändå lyckats få många aktörer att välja Stockholm Info. Museer, restauranger och nöjesparker har i ökande utsträckning valt Stockholm Info, trots att företaget arbetar med samma prislista som den kommunala byrån.
– Vi sammanförde två olika behov. Turisterna behöver snabb information där de befinner sig, och näringslivet, till exempel Gallerians och Centralstationens fastighetsägare, vill kunna ge högkvalitativ service till besökarna, säger Mattias Johansson till Nya Affärer.

Juryns motivering:
“Mattias Johansson har som privat entreprenör på ett innovativt sätt drivit upp en framgångsrik privat turistinformation i Stockholm. På 18 månader har han gått från 0 kr till 50 milj kr i årlig omsättning (rullande tolv månader). Genom en bra intäktsmodell och samverkan med andra aktörer har han lyckats hålla nere kostnaderna och drivit verksamheten med vinst.”

Läs mer om Årets entreprenör

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.