Glöm inte bort att utnyttja högkostnadsskyddet för småföretagare vid sjuklön!

 

Företagarförbundet Fria Företagare har under många år drivit opinion för att få bort sjuklöneansvaret helt för de allra minsta företagen, upp till 10 anställda. En av våra medlemmars fokusfrågor. Vi har kommit en bit på vägen i det arbetet gentemot våra politiker med Riksdagens beslut om det nya högkostnadsskyddet för småföretag som trädde  i kraft den 1 januari i år.

Så här fungerar det
Ersättningens storlek beror på de årliga lönekostnaderna och beräknas utifrån olika nivåer, så kallade karensnivåer. Vilken karensnivå man kommer upp i beror på hur stora årliga lönekostnader manhar.

De nya karensnivåerna från och med 1 januari 2015
Man kan få ersättning för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger

-0,5 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen

-0,9 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen

-1,2 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 6 men inte 12 miljoner kronor årligen

-1,3 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 12 men inte 20 miljoner kronor årligen

-1,5 procent av den totala lönekostnaden om er lönekostnad överstiger 20 miljoner kronor årligen.

Den högsta ersättningen som går att få är 250 000 kronor om året.

Att ansöka om ersättningen
Som arbetsgivare lämnar ni varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om era sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån de uppgifterna beräknar Försäkringskassan sedan vilken ersättning ni kan få.

Vilka uppgifter som ska finnas med i arbetsgivardeklarationen och mer information finns på www.skatteverket.se

Om Försäkringskassan beslutar att man har rätt till ersättning för höga sjuklönekostnader så kommer företagets skattekonto krediteras med beloppet en gång om året. Man kan begära en utbetalning från skattekontot, under förutsättning att det inte finns skulder på det.

Första utbetalningen enligt de nya karensnivåerna sker 2016

Exempel på uträkning av ersättningen
Efter en sammanställning av uppgifter om sjuklönekostnader och lönekostnader som Försäkringskassan månadsvis har fått från Skatteverket har en arbetsgivare en lönekostnad på 2 miljoner kronor och en sjuklönekostnad på 22 000 kronor för 2015. Under första kvartalet år 2016 gör Försäkringskassan följande beräkning:

Karensnivå: 0,5 %
Belopp att dra ifrån sjuklönekostnaden: 10 000 kronor (0,005 x 2 000 000) Belopp som betalas ut: 12 000 kronor (22 000 – 10 000).

Ersättningen krediteras arbetsgivarens skattekonto så fort Försäkringskassan har beslutat om rätten till ersättningen. Förskottsansökan är också möjlig. Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr