Ge företagare samma grundtrygghet som anställda

Smiling white female trainee in clothing design studio

Näringslivsprogram punkt 7

Småföretagare tar ut färre sjukdagar än anställda. Företagare måste få samma grundtrygghet som sina anställda.

Grundprincipen måste vara att företagare skaomfattas av samma grundtrygghet som anställda. Vilket är rimligt eftersom de via skatter betalar in till sjukförsäkringen. Däremot vet vi att småföretagare ofta väljer bort att sjukskriva sig om de inte är väldigt sjuka. I ett litet företag vet de att om de inte kan jobba kommer det inte heller in pengar.

Småföretagare drabbas dessutom ofta dubbelt då de under uppstarten eller svåra tider för företaget drar ner på sin egen lön för att kunna betala de anställda. Det leder till att de tar ut lägre sjukpenninggrundande lön och riskerar sämre ersättning om de faktiskt skulle bli sjukskrivna – eller ifall de ska ta ut ersättning vid vård av barn, VAB.

DET ÄR INTE bara dyrt att ta ut en hög lön som liten företagare utan det är också väldigt krångligt och svårt att hitta information som är korrekt. Har företagaren exempelvis en nystartad firma (inom 36 månader) så gynnas man och då gäller särskilda regler under ett så kallat uppbyggnadsskede.

– Småföretagare bör gynnas lika oavsett om man har ett gammalt familjeföretag eller ett nystartat. Att vara sjuk som företagare innebär ofta risken att förlora allt, därav arbetar de alltid. Det ska ej kännas brottsligt att råka bli sjuk, säger Mathias Rebane, Näringspolitiskt ansvarig på Företagarförbundet Fria Företagare.

IDAG RAPPORTERAR FÖRETAGARE löner månadsvis till Skatteverket, och genom att samköra systemen med Försäkringskassan kunde administrationen och hanteringen förenklas. Kvinnor tar oftast ett större ansvar än män gällande vård av barn, VAB. Oftast av ekonomiska och historiska skäl som grundar sig i debatten av jämställdhet. Företag tvingas idag ta större risk genom att anställa en kvinna, gällande föräldraledighet, graviditet, och sedan bejaka risken för tio års tid av VAB. Branscher som är överrepresenterade av kvinnor lider stor ekonomisk skada och kallar det ohållbart att det år 2019 fortfarande inte tänks i nya banor.

FF:S KONKRETA FÖRSLAG

  • Automatisera administrationen kring Försäkringskassan direkt från Skatteverket och ta bort den ohållbara administrativa bördan från småföretagare.
  • Lägg VAB på skattesedeln och skapa jämställdhet på riktigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr