Fyra typer av besvärliga medarbetare

Mad female boss showing gestures to employees

Kristina Sutter-Beime har forskat på vilka olika typer av anställda som chefen har problem med på arbetsplatsen. Hon har hittat fyra olika typer och hur chefen hanterar dem.

De flesta chefer har upplevt ”svåra” personer på sin arbetsplats. Personer som presterar för dåligt, som saknar adekvat kompetens, engagerar sig för lite eller slarvar med tider. Eller så har det handlat om personer som inte funkar i gruppen, som är otrevliga eller inte kan samarbeta. Kristina som är forskare i företagsekonomi på Handelshögskolan vid Örebro universitet har ringat in fyra kategorier eller logiker som hon kallar dem:

1 Rationella nyttologiken.

Personer som gör för lite nytta och presterar för dåligt helt enkelt. De skapar inte tillräckligt med värde för företaget. Det kan hända att de presterar till sin lön, men sänker övriga arbetsgruppens prestation och därför är kostsamma istället för fruktsamma för företaget.

Vad gör chefen?

Skriver handlingsplaner, står mål och tydliga krav och följer upp prestationen med täta intervaller. I de fall de inte fungerar, sluter det med att personen slutar på eget initiativ eller så ”köps” personen ut.

2 Byråkratiska logiken.

Medarbetare som struntar i regler och direktiv. De går bakom ryggen på chefen och i värsta fall stjäl från företaget.

Vad gör chefen?

Är det rena brott som stöld så slutar det med avsked.

3 Socialt, kollegiala logiken.

Medarbetaren ”skapar” konflikt med kollegor och det tar fokus från arbetet och skapa problem på arbetsplatsen.

Vad gör chefen?

Samtal med medarbetaren med försök att ändra beteendet, ibland med experter utifrån i försök att anpassa medarbetaren till arbetsplatsen och gruppen. I de fall detta inte fungerar försöker chefen få individen att sluta på egen hand.

4 Normativt, kulturella logiken.

Arbetet i sig är inte problemet. Utan snarare att den anställde är besvärlig personen är och skapar dålig stämning.

Vad gör chefen?:

Chefen hävdar arbetsbrist och säger upp personen.

Läs mer om undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr