Tisdagen den 28 februari skulle utredningen om vägslitageskatt, populärt kallad ”kilometerskatt”, för tunga lastbilar presenterats. Men redan helgen innan tog regeringen avstånd från förslaget. Företagarförbundet fria företagare har protesterat mot förslaget med anledning att det ytterligare skulle ha försämrat svenska åkares konkurrenskraft, och den uppfattningen delar nu regeringen.

Det är en delseger för vårt opinionsarbete, faran är dock inte över, då regeringen nu tar över utredningen och fortsätter arbetet med att ta fram ett reviderat förslag på vägslitageskatt, säger Mats Assarsson på Företagarförbundet fria företagare

Regeringens mål är enligt Magdalena Andersson att under mandatperioden ta fram en geografiskt differentierad skatt på tunga vägtransporter som skall leda till att fler transporter sker på järnvägen eller med båttrafik.

Företagarförbundet fria företagare kommer att fortsätta bekämpa denna typ av skatteförslag som snedvrider konkurrensen och försämrar för småföretagare i Sverige.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.