Förslag på att kontrollbalansräkning slopas för mindre företag

Unposed overhead shot of two mixed race young women and man wearing bright fashionable clothing, working together over fair-trade coffee with a laptop computer at a round table in a trendy hipster cafe and restaurant

Fredagen den 7 juli lämnades ett betänkande in till regeringen – ”Bolag och brott – några åtgärder mot oseriösa företag”. Betänkandet innehåller bland annat ett förslag om kravet på kontrollbalansräkning tas bort. Den föreslås ersättas med en ny bestämmelse för privata bolag som förtydligar styrelsens skyldighet att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation. Om bolagets eget kapital eller likviditet inte motsvarar företagets aktuella behov skall styrelsen genast behandla saken samt så snart som möjligt kalla till en bolagsstämma för att redogöra för bolagets ekonomiska ställning och vilka åtgärder styrelsen föreslår ska vidtas. 

Kontrollbalansräkning är en process många mindre företag upplever som krångligt och tidskrävande. Dessutom inte alltid helt rättvist för ett mindre företag – som teoretiskt kan ha kapitalbrist från dag ett enligt nuvarande regelverk. Därför är förslaget välkommet för små företag.

Utredningens förslag där kontrollbalansräkning slopas

  • Nuvarande kapitalbristregler som handlar om kontrollbalansräkning etc kommer att ersättas med en ny bestämmelse. 
  • Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och kontrollera det egna kapitalet och likviditeten.
  • Brist ska styrelsen agera på direkt och kalla till bolagsstämma. Där ska man se över den ekonomiska situationen – och lämpliga åtgärder.
  • Det personliga solidariska betalningsansvaret för styrelsemedlemmar tas bort och ersätts med skadeståndsregler.

läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr