Förslag om ändrade registreringsavgifter enligt handelsregisterförordningen

FöretagarFörbundet anser att det är viktigt att effektivisera myndighetsarbetet, och stödjer därför Bolagsverkets förslag till justerade avgifter vid elektronisk uppgiftslämning, så länge som säkerhetsaspekterna sätts i centrum vid utformningen av de elektroniska tjänsterna.

Det är samtidigt viktigt att Bolagsverket fullt ut nyttjar de besparingsmöjligheter som övergången till elektronisk inlämning skapar. Avgifterna bör därför fortlöpande justeras nedåt allteftersom kostnaderna för investeringar i IT-infrastruktur skrivs av och kostnaderna för hantering av icke-elektronisk inlämning minskar.

Hämta remissen som PDF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr