FöretagarFörbundet anser att det är viktigt att effektivisera myndighetsarbetet, och stödjer därför Bolagsverkets förslag till justerade avgifter vid elektronisk uppgiftslämning, så länge som säkerhetsaspekterna sätts i centrum vid utformningen av de elektroniska tjänsterna.

Det är samtidigt viktigt att Bolagsverket fullt ut nyttjar de besparingsmöjligheter som övergången till elektronisk inlämning skapar. Avgifterna bör därför fortlöpande justeras nedåt allteftersom kostnaderna för investeringar i IT-infrastruktur skrivs av och kostnaderna för hantering av icke-elektronisk inlämning minskar.

Hämta remissen som PDF