FöretagarFörbundet anser att det är viktigt att effektivisera myndighetsarbetet, och stödjer därför Bolagsverkets förslag till justerade avgifter vid elektronisk uppgiftslämning, så länge som säkerhetsaspekterna sätts i centrum vid utformningen av de elektroniska tjänsterna.

Det är samtidigt viktigt att Bolagsverket fullt ut nyttjar de besparingsmöjligheter som övergången till elektronisk inlämning skapar. Avgifterna bör därför fortlöpande justeras nedåt allteftersom kostnaderna för investeringar i IT-infrastruktur skrivs av och kostnaderna för hantering av icke-elektronisk inlämning minskar.

Hämta remissen som PDF

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.