Förslag – Begränsa möjlighet att returnera i Ehandeln

Asian woman cross leg sitting at couch use laptop to order food online in website at home.digital leisure convenient lifestyle.Food and drink business concept

Var tredje E-handelspaket returneras. Att beställa hem varor och prova för att därefter returnera utan kostnad har blivit en vardag och ett sätt att handla på nätet. Onödig klimatpåverkan tycker forskare som lämnar förslag på att det skall bli svårare att näthandla.

Men med en växande E-handel så växer klimatpåverkan i och med alla paket som skall transporteras. Enligt PostNord ökade antalet paket under 2020 med hela 40 procent. Om då var tredje paket skickas i ”onödan” är en tredjedel av de transporterna rejäla klimatbovar.

Forskarna Katarina Graffman, antropolog vid Uppsala universitet och Annelise De Jong, forskare i hållbar konsumtion vid IVL Svenska Miljöinstitutet föreslår för klimatets skull att det därför görs svårare att E-handla och att högre krav ställs på E-handlarna vad det gäller beskrivning av storlekar och varor på nätet

Läs mer på Breakit här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr