Förläng sänkta arbetsgivaravgifter

Lika viktigt som det är att A-kasseersättningen för de som blivit utan jobb höjs, eller att de som tvingas stanna hemma pga sjukdom för ersättning från första sjukdagen, är det att arbetsgivaravgifterna fortsätter vara sänkta.

Lika viktigt som att skydda människor och hjälpa arbetstagare när de är sjuka eller blir utan jobb, lika viktigt är det att hjälpa företagen att fortsätta skapa arbetstillfällen och försöka behålla dem de bidrar med.

Därför är det av yttersta intresse för Sverige att regeringen och januaripartierna förlänger de sänkta arbetsgivaravgifterna minst till den 30 september på samma sätt som den slopade ”karensdagen” (egentligen karensavdraget).

Att småföretagare kan få bidra till jobbskapande i och efter krisen kommer att vara avgörande för hur snabbt Sverige återhämtar sig ekonomiskt och jobbmässigt från Corona-epedemin.

Att inte förlänga detta stöd, mitt i den för många företagen utmanande sommar och semesterperioden, skulle lägga en förödande börda på småföretagen och tvinga många till nedläggning. Säger Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, företagarförbundet

Att skapa förutsättningar för Sveriges jobbskapare – småföretagen i krisen är att skapa förutsättningar för hela Sverige att bygga upp tillväxt, jobb, skattepengar och välfärd. Ingen annan sektor, industri, kommunal, eller region kan skapa alla dessa jobb, det kan endast småföretagen. Därför är det av extremt viktigt att politiken ser och förstår vad denna insats eller investering är värd för Sverige.

Förläng den sänkta arbetsgivaravgiften NU och skapa lite ro och bättre förutsättningar för företagsamheten under sommaren.

Företagarförbundet

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Detta inlägg har en kommentar

  1. P-O Ängegärd

    Ja, men styr det till de företag som drabbas av krisen. En del företag går bättre än tidigare pga krisen. Andra påverkas inte nämnvärt. Men en del har det riktigt tufft som besöks- och resenäringen. Använd samma lista som vid hyresrabatten för att styra stödet till krisbranscherna. Att ge till alla är slöseri med statens begränsade resurser.

Lämna ett svar