Företagen prioriterar bland regeringens reformsförslag

Survey FF ny regering vilka frågor är viktigast.003

Företagarförbundet fria Företagares undersökning bland medlemmarna visar att lägre skatter är i topp och miljöfrågorna i botten när företagare prioriterar i regeringens reformagenda.  

Av de 73 punkter i januari uppgörelsen mellan S, C, MP och L så hittar vi 20 st som berör företagande mer eller mindre.

Företagarförbundets medlemmar fick lov att prioritera förslagen i ordning från viktigast till minst prioriterad ur deras perspektiv. Minskat skatteuttag och lägre arbetsgivaravgift för företagen hamnade högst bland företagarnas prioritering. Samtidigt visar det sig att det är på samma områden som företagarna är minst optimistiska på att reformer verkligen kommer att genomföras. Däremot tror medlemmarna på att en grön skatteväxling kommer att genomföras och att löneskatterna kommer att sänkas. En fråga som hamnade på 9e plats i företagens prioritering. Företagen tror också på att förslaget om en miljödeklaration på flyget kommer att genomföras en fråga som hamnade näst sist bland företagens prioriteringar, där också frågan om Fossilfria transporter hamnar. Noterbart är även förtroendet för svensk spårbunden trafik, där endast 15% tror på regerings löfte om att Tågen skall bli punktligare.

 

Läs hela undersökningen här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr