FöretagarFörbundets kamp gav resultat: Ölandsföretagaren Anders Nilsson vann över staten

[one_half]

Ölandsföretagaren Anders Nilsson, som dömdes av Naturvårdsverket att betala 120 000 kr i miljösanktionsavgift för att han anmälde sig till det nya EE-registret för sent, fick rätt. Miljödomstolen i Nacka sänker nu hans avgift till 20 000 kr.

– Jag får tillbaka större delen av det jag betalat in – 100 000 kr plus ränta av staten. Men domen kvarstår delvis. Rent formellt tycker jag alltihop är väldigt illa skött av myndigheterna. Jag har ju också haft dryga kostnader för mitt juridiska ombud plus all tid jag har lagt ner själv, säger Anders Nilsson.

– Det är naturligtvis glädjande att Anders Nilsson fått rätt. Han har vunnit mot staten/Naturvårdsverket till största delen och får tillbaka 100 000 kr. Vid ett överklagande är det möjligt att han hade återfått de 20 000 kronorna också. Frågan om att begära skadestånd återstår att ta ställning till, säger Anders Nilssons juridiska ombud Martin Augustsson, AM jurist i Nybro.

– Rent politiskt verkar det som om staten fattat att de kunde bli fällda i EG- domstolen. Den som anmält sig frivilligt och vill göra rätt för sig fick ingen förmån utan fick betala 20 000, medan den som uppsåtligen lät bli att anmäla sig inte råkade värre ut. I många andra fall får den som frivilligt rättar ett misstag en bättre behandling, vilket förefaller mest rättvist.

– De företag som anmält sig för sent, men innan reglerna lindrades och därför tvingats betala 120.000, har nu en viss möjlighet att begära skadestånd från staten eller vidta andra rättsliga åtgärder. Det gäller också dem som inte överklagat eller överklagat förgäves, de som inte kunnat betala alls eller gått i konkurs, innan Företagarförbundets och andras arbete lett till rimligare regler. Om staten gjort fel vid införlivandet av EUs direktiv kan det vara skadeståndgrundande. Många företag kan alltså beröras i sådana här fall, säger Martin Augustsson.

– Domen är förstås oerhört glädjande för Anders Nilsson. Det är också en seger för Företagarförbundets enträgna arbete när det gäller mindre företagares rättsäkerhet gentemot staten, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i Företagarförbundet.

Bakgrund

Det nya EE-registret om producentansvar infördes i december 2006. Senast den sista mars 2007 skulle alla företag som handlar med elektriska och elektroniska produkter anmäla sig. Tillsynsmyndigheten Naturvårdverket (NVV) annonserade enbart i branschtidningar. Många företag missade därför att anmäla sig i tid och dömdes till höga sanktionsavgifter av NVV.

Anders Nilsson, vars företag Eltec Systemkonsult KB tillverkar voteringssystem till kommuner och landsting, överklagade beslutet till miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. I sitt överklagande anförde Anders Nilsson att Naturvårdsverket bryter mot EU-direktivet på bl. a. två punkter. Verket har inte annonserat i tillräcklig omfattning och sanktionen (den höga avgiften om 120 000 kr) står inte i proportion till regelbrottet, dvs den skada en försenad produktrapportering innebar. Det görs heller ingen skillnad på den som frivilligt försökt rätta till ett misstag.

[/one_half]

[one_half_last]

Massiv kritik

De höga sanktionsavgifterna fick massiv kritik. Efter kraftfulla protester under våren 2008 från Företagarförbundet, branschorganisationer, enskilda riksdagsledamöter och de drygt 150 företag som drabbades ändrade regeringen reglerna i maj 2008 – för dem som inte anmält sig!

FöretagarFörbundet (FF) skrev då till miljöminister Andreas Carlgren och vädjade att de företagare som drabbats skulle få en retroaktiv ändring av miljösanktionsavgiften. Som ett alternativ ville FF att regeringen provade möjligheten att kompensera de företag som drabbats ”ex gratia” (av nåd).

Regeringen backar

Miljöminister Andreas Carlgren medgav att miljösanktionsavgifterna blivit mycket kännbara för små företag. Regeringen sänkte därför den kritiserade miljösanktionsavgiften till 10 000 kronor och införde en straffsanktion för de företag som inte anmäler sig till Naturvårdsverkets register.

Någon lindring för de ca 150 företag som drabbats av de oskäliga miljösanktionsavgifterna ville regeringen däremot inte ge, trots att möjligheten till nåd eller nedsättning finns i regeringsformen 11 kap. 13 §. Enda möjligheten för dessa företag var att överklaga Naturvårdverkets beslut till miljödomstolen vilket Anders Nilsson också gjorde i början av 2008.

Okänt antal fall

Hur många företag som överklagat sanktionsavgiften till landets sex miljödomstolar är svårt att ta reda på. För att få fram dessa uppgifter måste man gå in i varje domstols diarium och läsa akterna för varje specifikt företag.

Tidigare artiklar i ämnet finns på www.ff.se.

För mer info vänligen kontakta:

Camilla Littorin, förbundssekreterare Företagarförbundet
Mobiltel: 070-5536670
E-post: camilla.littorin@ff.se, www.ff.se

Anders Nilsson, Eltec Systemkonsult KB
Tel: 0485-230 30,
E-post: anders.nilsson@eltec.se

Martin Augustsson, jur. kand, AM Jurist
Mobiltel: 0703-840725, Tel: 0481-21001
E-post: info@amjurist.com

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr