Företagare ogillar svartjobb mest

Svartjobb-Fotolia_38665625_XS-1345463329155Skatteverket har genomfört en undersökning i sommar för att få veta vad folk tycker om svartarbete. Samma undersökning gjordes för sex år sedan och det märks en markant skillnad. Nästan tre fjärdedelar — 74 procent — tar avstånd från svartarbete. Vid förra undersökningen 2006 var det bara hälften — 51 procent — som tog avstånd. Bara sex procent tycker att det är okej att folk arbetar svart och en lika liten andel skulle undanhålla inkomster från beskattning om det fanns möjlighet. År 2006 var motsvarande andelar 14 procent.

— Det är en mycket glädjande normförbättring som har skett. Resultaten tyder på att vi har kommit väsentligt närmare Skatteverkets vision om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig, säger Ingemar Hansson, generaldirektör vid Skatteverket.

En förklaring till attitydförändringen är RUT- och ROT-avdragen som gjort det billigare att anlita vit arbetskraft, men samtidigt också pekat på effekterna av svartjobb.

Acceptansen för svartarbete minskar i alla grupper men mest bland egna företagare. Företagare är också den grupp som i störst utsträckning tar avstånd från svartarbete.

— För företagare är konkurrens från svartarbete mer påtagligt ett hot mot den egna verksamheten. Det är en förklaring till att acceptansen är lägst i den gruppen, säger Jan-Erik Bäckman, chef för analysenheten på Skatteverket.

Läs mer om undersökningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr