Fokus på jobb, men regeringen glömmer jobbskaparna i vårbudgeten

Mats och magdalen budget 2018

 

Regeringens vårbudget har presenterats. Det var mycket fokus på jobbskapande åtgärder, sas det. Det borde ju innebära att det lades mycket fokus på småföretagen eftersom vi vet att det är där 8 av 10 jobb skapas.

Men icke. Politikerna har förtvivlat svårt att se värdet av de allra minsta företagen. Överlag lyser förslagen som ska stimulera företagandet med sin frånvaro i vårbudgeten.

Regeringen skickade ut ett pressmeddelande om vårbudgeten. Gissa hur många gånger småföretag nämndes? Noll gånger. Gissa hur många gånger företag oavsett storlek nämndes? Noll gånger. Inte ens det övergripande ordet näringsliv finns med i pressmeddelandet. Det säger en hel del om regeringens intresse.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/varbudgeten-2018-samhallsbygget–ett-tryggt-och-hallbart-sverige/

Förslagen i vårändringsbudgeten för 2018 innehåller reformer för totalt 2,6 miljarder kronor och fördelar sig på fyra områden: välfärden ska stärkas (1,5 miljarder kronor), Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland (500 miljoner kronor), fler ska komma i arbete (350 miljoner kronor) och slutligen stärkt trygghet och säkerhet (280 miljoner kronor).

Så hur mycket av detta kommer då småföretagarna tillgodo? Man kan hoppas att en del av satsningen på trygghet och säkerhet innebär att man jobbar hårdare för att sätta stopp för kriminella nätverk som med bluffakturor och id-kapningar gör livet surt för små företag. Och att polisen ökar närvaron i utsatta områden där företag utsätts för rån och inbrott.

Att fler ska komma i arbete innebär att det behövs nya arbetstillfällen. Det borde också innebära att politikerna lägger resurser på att göra det enklare att starta och driva företag.

En nyhet i vårbudgeten är ytterligare sju miljoner till oannonserade arbetsplatskontroller där Skatteverket kontrollerar bland annat personalliggare. Från 1 juli 2018 utökas kravet på personalliggare. Då kommer kropps- och skönhetsvårdsverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt fordonsserviceverksamhet att omfattas, förutom som tidigare restauranger, byggarbetsplatser och frisörer.

Detta är givetvis bra för småföretagare ur perspektivet att det kan bromsa osund konkurrens från oseriösa företag som fuskar, men det är samtidigt en ökad administrativ börda.

Regeringen satsar 100 miljoner kronor på att kommunerna ska ordna sommarjobb åt ungdomar som gått ut nian samt de som gått första och andra året på gymnasiet. “Sommarjobben kan till exempel vara inom äldreomsorg eller förskola”, skriver regeringen. Förmodligen vore det bättre att få ut fler ungdomar på sommarjobb i mindre företag.

Totalt läggs 141 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för att snabba på vägarna till arbete, särskilt för utrikes födda kvinnor. Men småföretagens roll i detta nämns inte någonstans. Man har dock hörsammat Företagarförbundets Fria Företagares krav om att språket är en förutsättning för att få arbete och sätter av  60 miljoner kronor till svenskundervisning och 81 miljoner till olika satsningar på studier.

Regeringen föreslår även i vårbudgeten för 2018 att Arbetsförmedlingen tilldelas ytterligare 400 miljoner kronor för extratjänster inom välfärden. Som finansiering av förslagen om ökade medel för extratjänster och den tidigare aviserade satsningen på sommarjobb för unga (100 miljoner kronor) minskas anslaget för nystartsjobb med 495 miljoner kronor.

Men det verkar inte som om regeringen ägnar en tanke åt dem som faktiskt skapar jobb och skatteintäkter – småföretagen. Det mest oroande med det är att valet nu är mindre än fem månader bort och det är tydligt att politikerna inte ser Sveriges alla hundratusentals företagare som viktiga väljare och jobbskapare.

Mats Assarsson
Ordförande

4 svar

  1. Hej Elisabeth och övriga företagare,
   Jag är egen företagare inom städbranschen, har också varit i andra branscher. Har varit egen sedan 18 års ålder det vill säga idag i 40 år.
   Så med en hel del erfarenhet med i bagaget eller rättare sagt en ryggsäck, innehållande politiska bördor.

   Det har varit och är mycket tyckande, genom åren. Men !!! Jag kan säg att jag har ALDRIG, ALDRIG, haft så mycket pappersarbete!
   En skrivare som fullkomligt går varm, av t ex alla säkerhetsdatablad och produktblad som ska medfölja respektive medel, kan.. tro det eller ej, uppgå till 20 sidor för 1 medel, vi har 30-40 olika medel, samt 100 städrum + – /snitt 6 medel i varje.

   Utöver dessa kopior, ska jag med jämna mellanrum även hålla mig uppdaterad, så jag inte har någon gammal info, om aktuellt medel… som vad, tänker man?
   Ja det kan kanske vara ngn kemisk komponent som blivit förbjuden och ersatts med ngn annan kemisk komponent, jag vet faktiskt inte, då varken jag eller mina medarbetare är kemister.

   Det jag vet är, att jag upplyser om medel och redskap, innan de tas i bruk.
   ALLA vet nog, att får du ngt i ögat, så spola med vatten, fortsätter det att kännas, går det inte över, så sök läkare.
   För denna vetskap, kunskap behövs definitivt inte 20 sidor att bläddra igenom, då jag ändå INTE SER, för jag har ju medel i ögat.
   Det behöver JAG INTE KOPIERA UPPEMOT 9000 sidor, ja 9000, snitt 6 medel X 15 sidor X 100 städrum!!
   Jag var tvungen att räkna en gång extra, herregud och VI är ju bara ETT mindre städbolag, Vilken tid la jag ned på detta, och fortlöpande görs det…
   VAR ÄR MILJÖTÄNKET HÄR??
   (Ska ringa, om jag hinner, till OFFICE och be dem plocka fram statistik till att börja med från min egna kopiator, det registreras, varför inte, hur många kopior jag tagit under en period, år ut och år in, kan vara intressant)

   Vill verkligen understryka att jag inte hinner sköta MIN verksamhet, MITT företag
   (är inte fackets, inte statens eller kommunens) utan MITT företag, som jag har försakat rätt mycket privat för, genom åren för att jag trivdes med att vara egen, sköta om min personal, bjuda på hembakat, gårdsfester för personal och våra kunder, gåvor, en trisslott då o då, en lunch, vara ute på fältet, städa med en stund, prata med kunder, för det ”var” mitt arbete, en viktig punkt för mig var att det fanns en VI-KÄNSLA, även om det kunde vara stressigt då också, men det var på ett helt annat sätt.
   Jag kunde INTE drömma om att jag skulle avvara, såååå mycket tid till att ARBETA EXTRA för och till myndigheter/na.
   Studera, läsa på, uppdatera mig ideligen med nya regler, inte missa något. Det är inte ens kul längre, arbetsglädjen är borta, för vem kan glädjas åt att arbeta gratis. Har haft några högerhänder här på kontoret, de har undrat när ska vi göra något I FÖRETAGET, FÖR FÖRETAGET,
   -tycker jag bara gör allt till myndigheter.
   Jag undrade vad de avsåg,
   – jaa, jag har bara gjort moms, Rut, arbetsgivarintyg, fyllt i inkomstuppgift förfrågan från försäkringskassan, Letat på nätet efter säkerhetsdatablad, kopierat dem när jag väl hittat.. en massa säkerhetsdatablad och gjort pärmar med register för dessa, försökt få fram någon form av fakta om GDPR, vilket verkar helt omöjligt!
   Jag har ju inte ens gjort ett anställningspapper, beställt material, tittat på nya arbetskläder, gjort schema för de olika teamen, uppdatering av veckoöversikt, hemstäden vilka dagar/veckor de har städning, gått igenom pärmarna för fasta kunder, Vi skulle ju sätta arbetsinstruktioner tillsammans med respektive kund, uppdaterat vårt nyckelregister, det är typ sådant jag menar. Planera för ett personalmöte, vad vi ska ta upp där, hur vi ska lägga upp det osv …

   Vi gör hur mycket arbete som helst GRATIS,borde räknas som utnyttjande av arbetskraft, straffbart,
   Jag betalar också lön för den som hjälper till med myndighetsarbetet (vårt lilla extraknäck)

   Vad gör vi då… Jo, vi ska fotografera anställda, för att göra ID06, dessutom ska vi betala varje ID med 175 kr, åter igen KONTROLLSverige (dold diktatur) Vi är ålagda att förbereda och ansöka, begära utbetalning för RUT o ROT, Vi gör inbetalningar till KF, om ngn anställd har varit oförmögen att betala eller inte kunnat göra rätt för sig, vilket ”den drabbade” ock dess bank och KF kunde skött sinsemellan,
   Vi ska hålla oss uppdaterade med alla nya lagar, regler, (läste att det skapas eller ändras på 4 nya lagar/regler/dygn i Sverige)
   såsom diskrimineringslag, arbetsmiljölagen, den är inte liten…
   det ska göras checklistor på arbetsplatser, och inom städ har vi lika många arbetsplatser som kunder, alla är inte under samma tak !
   Checklista om och med personal, allt ska dokumenteras.

   Men för att återgå, lätt att sväva ut här..
   Ovanpå detta betalar, förmedlar ”vi” in ”arbetsgivaravgifter” som egentligen är ARBETSTAGARavgifter, moms, ett litet tillfälligt skattetillägg, som Gunnar Sträng behövde för att göra finanserna bättre, Det är väl för väl att den omsättningsskatt finns kvar, för hur skulle det gått annars??? (Ironi)

   VAD KAN VI GÖRA ??? JAG HAR ETT FÖRSLAG!
   När arbetsgivarförening ex ALMEGA och arbetstagarförbund (det fackliga) inte kommer överens i en förhandling, så utlyses strejk, blockad eller annan form av åtgärd. Detta är ”deras” sätt ”hota” andre parten för att få SINA viljor igenom.

   Hmm, slogs av en tanke varför är inte FÖRETAGARFÖRBUND REPRESENTERADE i dessa förhandlingarna, det är i slutändan företagen/företagaren som ska betala ut lönerna, leva upp till, rätta sig efter det som någon annan har bestämt, verkställa det som står i ”kollektiv”- avtalen, där avses inte BARA löner, där finns mer… m a o har vi ytterligare åtskilliga regler och lagar.
   Vem vet bäst hur ett företag fungerar i VERKLIGHETEN?
   Måste vara den som driver ett eget företag, som har mest kännedom.
   FÖRSLAGet jag har, grundar sig mest i att, VÄLDIGT FÅ tycks ha någon som helst kännedom om hur mycket vi ”SMÅföretagare ” drar ihop ekonomiskt, till detta LAND (det är mer än ett regn och en pöl)
   Hade vi, jag startat ett politiskt parti, så skulle det inte vara ett MISSnöjes- utan ett ÅTGÄRDSparti.
   JAAA! KOM TILL SKOTT NU!!

   ”små-FÖRETAGARUPPROR-et”
   Alla företag, företagare vars årsomsättning är max 15 miljoner
   skulle vid en bestämd månad t ex 12 November 2018,
   INTE BETALA IN
   Arbetsgivaravgiften, momsen, skatter, egen avgifter
   För att på detta sättet visa att vi och våra pengar behövs i VÅRT land,
   Göra övriga medborgare och politiker uppmärksamma, på att VI har en
   betydelsefull roll i vårt samhälle, genom att vi skapar arbete, och med hjälp
   av de vi anställt, arbetar ihop en ansenlig summa skattemedel. Så vill vi på detta
   sätt visa att vi finns och att vi behövs, vi som fortfarande orkar driva eget företag mot
   alla odds.. Jag vill bara få tid över till MIN verksamhet, utveckla den, förbättra mitt egna, inte
   myndigheternas, rådgör med oss, om hur ska t ex en blankett för arbetsgivarintyg se ut, vad kan
   underlätta i administrationen, t ex semesterersättningen bör löpa 1/1 till 31/12, så kan kontrollupp-
   gift användas (årsinkomsten enkelt multipliceras med procentsatsen för semesterersättning 12%-13,5%
   Det finns åtskilliga förenklingar, Och idéer lär det inte råda brist på, för alla företagare vill ha ett enklare liv.

   Ps Jag vet dock inte hur stor eller liten summan är som ”straff” för utebliven betalning tror dock inte mer än max 1000 kr och det kan det vara värt, självfallet får det tas redas på. Bör tilläggas att själva moms-arbetsgivardeklarationen skulle inlämnas som vanligt, den är viktigare än pengarna, Är detta något som skulle kunna iscensättas??? Som t ex ”Bensinupproret”

 1. det är för jävligt har varit små företagare i 22 år har tröttnat på dessa inkompetenta människor som sitter och bestämmer. Avslutar snart min verksamhet med 14 anställda för närvarande och emigrerar

 2. Jag har drivit företag sedan 1977. och rent allmänt kan man säga att socialdemokratiska regeringar inte gynnar småföretag, tvärtom man motarbetar småföretagaranda. Det erkänner man naturligtvis inte , men facit säger allt, det är minst sagt bedrövligt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr