Finland har stabil och billig el, men Sverige kan inte ta emot den.

Företagarförbundet  Mathias

Det svenska kraftnätet är för dåligt för att Finland skall kunna exportera el till Sverige. I och med Finlands nybyggda kärnkraftverk Olkiluoto 3 så har finnarna ofta ett överskott på stabil el. Men elen får inte plats i nätet ner till södra och mellersta Sverige.

Redan för över 10 år sedan, konstaterar riksrevisionen, så uppmärksammades den svenska regeringen på att kraftnäten inte kommer att räcka till. Sedan dess har det inte hänt mycket. Svenska kraftnät har den senaste tiden startat upp flera projekt för att bygga ut stamnäten. Projekt NordSyd är ett av dessa och där fokuseras det på utbyggd kapacitet mellan elområde SE2 och SE3 (mellersta Sverige). Projektet väntas vara klart 2040. Det innebär att vi om 17 år kan ta emot stabil elkraft från Finland. För elområde SE4 (södra Sverige) finns inga större projekt för förstärkning av stamnäten inom överskådlig tid heller.

Samtidigt så planerar Svenska Kraftnät att återuppta arbetet med Hansa PowerBridge som syftar till att förstärka möjligheten till elhandel mellan Tyskland och Sverige. Detta riskerar att driva upp priserna på el i Södra Sverige ytterligare i och med att Tyskland då kan köpa mer i el från Sverige.

Tillståndsprocesserna för att bygga kraftledningar är extremt långa, enligt Katarina Larsson, avdelningschef på Svenska kraftnät nyligen i en artikel av TidningenNäringslivet. Upp till 14 år för att skaffa fram alla tillstånd för projektet NordSyd enligt Katarina.

Just nu är elpriserna låga, men vintern är på väg och priserna på el skrämmer upp många småföretagare som håller tillbaks investeringar och anställningar eftersom osäkerheten kring elkostnaderna är stor, säger Mathias Rebane, näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet.

Företagarförbundet har föreslagit att Sverige på samma sätt som andra länder i Europa, nu senast Frankrike, bör införa en tvåprismodell för el som innebär att de inhemska elpriserna kunde stabiliseras på lägre nivå och inte påverkas av de stora svängningar som handeln med grannländer nu resulterar i. Rimligen har Sverige samma rätt att värna sina egna medborgare och företag som andra länder i Europa. Den förmögenhetsförflyttning som pågår från Svenska hushåll och företag till ett fåtal stora kraftaktörer måste stoppas avslutar Mathias Rebane

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr