Färre aktiebolag går i konkurs

Skatteverket

April månad stoltserar med det lägsta antalet konkurser av aktiebolag på 14 år. Detta trots en historisk kris till följd av pandemin. Samma positiva trend med lågt antal konkurser har pågått under hela 2021.

Jämfört med april förra året är det endast hälften så många aktiebolag som gått i konkurs i årets aprilmånad enligt Creditsafe.

Skatteverket står för 40 procent av alla konkursansökningar i vanliga fall, men har under pandemin fått veta att de skall agera med återhållsamhet. Vilket minskade antalet konukursansökningar från myndigheten med ca 33 procent under 2020. Skatteverket har under pandemin lämnats anstånd med att betala skatter och arbetsgivaravgifter med motsvarande 43 miljarder, vilket också lett till att många företag klarat sig med hjälp av lånade pengar.

Frågan är vad som sker när Skatteverket börjar driva in dessa miljarder?

Många bedömare menar att vi kommer att få en konkurs våg när pandemin är över och skatteverket börjar kräva in lånade pengar och återhållsamheten med konkursansökningarna är över.


”Anstånden är en av de faktorer som kommer att påverka framtida konkurser. Det säger sig självt att det blir tufft när pengarna ska tillbaka. Vi får hoppas att regeringen har en plan för dessa bolag – om man vill att de ska överleva”, säger Henrik Jacobsson På Creditsafe till dagens Industri


Eftersom boksluten för 2020 i många fall kommer att vara sämre än föregående år och ansträngda kommer således även kresditvärdseringen att sänkas vilket leder till hårdare amorteringskrav och högre räntevillkor för många. Det blir ytterligare en faktor som kan komma att driva upp konkurserna efter pandemin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr