Får man ge Ukrainska flyktingar jobb?

Ukrainian flag on the background of the rally. No war. Support for Ukraine

Miljontals Ukrainare är på flykt och Sverige väntas ta emot hundratusentals. Många svenskar har öppnat upp sina hem och kommuner iordningställer lokaler för att kunna ta emot och härbärgera de flyende från kriget. Kan man som företagare erbjuda dessa flyktingar arbete under tiden de söker skydd i Sverige?

De Ukrainare som är flyktingar har enligt EUs massflyktdirektiv rätt tillskydd i Sverige, och alla andra EU-länder. De har också rätt till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, samt boende, rätta att arbeta, rätt till vård och barn har rätt till skolgång.

Vad det gäller arbete så måste en Ukrainsk medborgare registrera sig hos migrationsverket. De behöver visa upp ett biometriskt hemlandspass eller liknande hos migrationsverkets servicecenter. Därefter kan de få ett beslut om arbetstillstånd och uppehållstillstånd. Vanligen inom några dagar.

Som arbetsgivare skall man försäkra sig om att en anställd med flyktingstatus har arbetstillstånd annars kan du bli bötfälld. Du skall också anmäla anställningen till skatteverket och säkerställa att inte anställningen varar längre än giltighetstiden för det tidsbegränsade arbetstillståndet. Är du osäker skall du ta kontakt med migrationsverket så får du hjälp.

Har företaget kollektivavtal skall avtalet gälla på samma vis för tidsbegränsade anställningar av flyktingar.

– Ukrainska flyktingar kan anmäla sig som arbetssökande så snart de har rätt att arbeta, vilket de har rätt till genom:

  • att ett tillfälligt uppehållstillstånd ges med stöd av massflyktsdirektivet,
  • att de får ett uppehåll- och arbetstillstånd av andra grunder,
  • om de har beviljats AT-UND (rätt att arbeta under asylprövningen).

– Samtliga dessa tillstånd beslutas av och erhålls av Migrationsverket.

– Arbetsförmedlingen arbetar för närvarande med att planera för eventuella åtgärder med anledning av att många ukrainare kan komma att söka skydd i Sverige.

Läs mer på Tidningen Näringslivet här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr