F-skatt åt flera

FöretagarFörbundet har fått denna promemoria på remiss. FöretagarFörbundet stödjer ambitionen att göra F-skattesedeln tillgänglig för fler. Utredningens förslag, att även avsikten ska beaktas på samma vis som övriga kriterier, samtidigt som samtliga kriterier tydliggörs kommer troligen att leda till att fler får tillgång till F-skattesedel. FöretagarFörbundet ser därför positivt på utredningsförslaget.

 

Hämta remissen som Word-dokument

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar