Elstödet till företagen

Close-up of electric meter and Euro coins. Focus on kWh symbol.

Regeringen har föreslagit att företag som verkar inom södra Sverige ska ersättas för de höga elpriserna. Godkänner EU-kommissionen förslaget har företag i elområde 3 och 4 möjlighet att ansöka om elstöd hos Skatteverket från och med den 30 maj 2023.

Vem kan ansöka om elstöd till företag och organisationer?

Näringsidkare och juridiska personer i elområde 3 och 4 kan ansöka om elstödet.

  • Det måste finnas ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Den som har tecknat avtal efter 17 november 2022 får inget bidrag.
  • För att ha rätt till elstöd måste företaget eller organisationen bland annat ha betalat alla skatter och lämnat in deklarationen i tid.
  • Företaget eller organisationen får inte ha vissa skulder hos Kronofogden.

Hur mycket får mitt företag i elstöd?

I södra Sverige förbrukas mer el än det produceras och elpriserna är generellt högre än i norra Sverige. Regeringen har därför som mål att företag i södra Sverige (elområde 3 och 4) ska ersättas för de höga elpriserna. Elstödets storlek kommer baseras på företagets elförbrukning under perioden oktober 2021 fram till september 2022. Det maximala beloppet ett företag kan få i stöttning är 20 miljoner kronor. 

Elstödet finansieras av mellanskillnaden där elpriset i ett elområde är lägre än i området elen överförs till – de så kallade flaskhalsintäkterna. Enligt Svenska kraftnäts beräkningar handlar det om cirka 29 miljarder kronor som ska betalas ut i elstöd.

Elstöd för företag i elområde 3

Regeringens förslag är att ett företag i elområde 3 ska få 50 öre per förbrukad kilowattimme. Det betyder att om ditt företag ligger i något av följande län: Stockholm, Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Gotland, Örebro, Värmland, Östergötland eller i delar av Hallands län, Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län – kan företaget ansöka om elstöd. 

Elstöd för företag i elområde 4

För alla företag som verkar i elområde 4 har regeringen lagt fram ett förslag på 79 öre per förbrukad kilowattimme. För att ansöka om elstöd inom elområde 4 ska företaget verka inom något av följande län: Skåne, Blekinge, Kronoberg eller i delar av Kalmars län, Västra Götalands län, Jönköpings län, Hallands län.

Ansökan om elstöd för företag

Ambitionen är att utbetalningen ska ske snabbt, smidigt och i nära anslutning till ansökan. Regeringen har därför gett som förslag att elstödet ska betalas ut via företagets skattekonto. 

Den preliminära ansökningsperioden för elstödet öppnas den 30 maj, och pågår till den 25 september 2023. Ansökan skickas in via e-tjänst hos Skatteverket.

Ansök om elstöd för företag hos Skatteverket

Läs mer om elstödet på regeringens hemsida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr