Diskriminering att kräva vaccination?

Doctor giving a senior woman vaccination. Virus protection. COVID-2019.

Som arbetsgivare ska du göra vad du kan för att förebygga olycksfall och ohälsa i arbetet. Innebär det också att du kan kräva att personalen vaccinerar sig för att minska smittspridningen av covid-19 på arbetsplatsen?

Först frågan om diskriminering. När man talar om diskriminering avser man särbehandling på grund av exempelvis kön, ras, hudfärg eller sexuell läggning. Eftersom även funktionsvariation ingår i diskrimineringsgrunderna skulle det kunna vara diskriminerande att kräva vaccination av någon som av medicinska skäl inte bör vaccinera sig.

Om kravet på vaccinering inte är diskriminerande, samtidigt som vaccineringen är nödvändig för verksamhetens behov, kan det eventuellt finnas möjlighet att ställa krav inom den privata sektorn. Det menar Annika Blekemo, som är doktorand, adjunkt och lärare i arbetsrätt vid Stockholms universitet.

 

”I samband med nyanställningar finns större möjligheter att ställa krav på vaccination” säger Annika Blekemo, docent och lärare i arbetsrätt vid Stockholms universitet.

Eftersom det här till stor del är nya frågor, och rättsläget är osäkert, är det också komplicerat att förutse avvägningarna mellan arbetsledningsrätten och arbetstagarnas integritet. Jag har svårt att se att en arbetsgivare skulle kunna sätta hårt mot hårt om en arbetstagare vägrar vaccinera sig. I varje fall har man definitivt långtgående skyldigheter att först försöka finna andra lösningar än uppsägning.

I samband med nyanställningar finns större möjligheter att ställa krav, åtminstone när kraven inte är diskriminerande.

– Sedan kan naturligtvis arbetsgivaren uppmana sina anställda att vaccinera sig samt underlätta vaccinationen på olika sätt, säger Annika Blekemo. Till exempel genom att låta medarbetarna vaccinera sig på betald arbetstid.

Om arbetsgivaren anser att verksamhetens art kräver vaccination, och en eller flera medarbetare inte vill vaccinera sig, kan det vara möjligt för arbetsgivaren att använda sin omplaceringsrätt. Det gäller även när någon inte vill berätta om de är vaccinerade eller ej.

– Hemarbete kan vara en möjlighet, säger Annika Blekemo. Går det inte att utföra arbetsuppgifterna hemifrån kan det eventuellt finnas grund för uppsägning. Det förutsätter dock god dokumentation och att man har ägnat stora ansträngningar åt att först försöka lösa situationen på alla tänkbara sätt. Och, som sagt, rättsläget är fortfarande högst osäkert, men vi kommer säkert få en rikhaltig praxis på området när olika intressen föranleder tvist.

Mer information: Läs gärna Annika Blekemos text ”Återgång till arbetsplatsen och frågan om krav på vaccination”, som återfinns på www.jpinfonet.se

Text: Stefan Hedner

 

Prova JPinfonets beslutsstöd för HR-personal

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr