Den ljusnnande framtid är vår! …eller?

De senaste tre åren har skattetrycket på företagen höjts med 36 miljarder enligt skattebetalarnas hemsida.
Småföretagen är de som skapar 8 av 10 jobb i Sverige. Ändå är näringspolitiken frånvarande för just dessa.
Sverige står inför utmaningar inom digitalisering, integration, globalisering med mera. En nyckel i allt detta är jobbskapande i denna ∫nya världen∫. Nya utmaningar kan inte lösas med gamla lösningar, det krävs nytänkande  såväl i näringslivet som i politiken. Vi behöver en ny politisk agenda där småföretagen som de jobbskapare de är, sätts i betydligt större fokus! Nu skall vi tillsammans få upp våra viktigaste frågor på den politiska agendan inför nästa val.

Valåret 2018

De viktigaste valfrågorna för småföretagarna och Företagarförbundet Fria Företagare

  • Slopa sjuklöneansvaret helt för småföretagare
  • Sänk arbetsgivaravgiften för småföretagare – det ger arbetstillfällen och tillväxt
  • Att löftet om sänkt bolagsskatt från 22 till 20 procent infrias
  • Förändra arbetsrätten så att det blir enklare att anställa och kompetensutveckla företaget

Att du genom Företagarförbundet Fria Företagare är med och gör skillnad visar nedanstående förändringar

Slopad revisionsplikt för de minsta företagen
Sänkning av kravet på aktiekapital
Sänkt bolagsskatt
Utbyggt trygghetssystem för egenföretagare
Minskade sjuklönekostnader
Slopat regeringsförslag om försämrade 3:12 regler

Tillsammans arbetar vi för ett bättre, enklare och tryggare företagande!

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar