DAGS ATT AVSKAFFA ENTREPRENÖRSSKATTEN?

Smiling white female trainee in clothing design studio

Skattereglerna för delägare i fåmansföretag, 3:12-reglerna, är extremt snåriga. Entreprenörsskatten, som är ett annat namn, behöver förenklas.

Har du koll på 3:12-reglerna? Då är du förmodligenrevisor. Det är knappast någon företagare som orkat reda ut den djungel som utgör dessa regler.

NÄR DU ÄR aktiv och arbetar i ett företag som du äger aktier i gäller i de flesta fall särskilda skatteregler när du tar utdelning ur bolaget. Det styrs av 3:12-reglerna som innebär att utdelning upp till ett särskilt gränsbelopp beskattas med endast 20 procent. Vilket är bättre än aktieutdelning på börsen. Men samtidigt beskattas utdelning över gränsbeloppet som löneinkomst, vilket kan bli upp till 60 procent beroende på var du bor och hur hög lön du tar ut. Jo, det finns ett tak. Vid stora utdelningar, över 100 inkomstbasbelopp (i år 6,25 Mkr), blir det överskjutande beloppet åter beskattat som inkomst av kapital men då med 30 procent.

SÅ VAD ÄR gränsbelopp? Jo, det kan antingen beräknas enligt schablon (2,75 inkomstbasbelopp för 2019 vilket innebär att man kan ta utdelning upp till 171 875 kr med 20 procents skatt. Alternativt kan du beräkna det enligt löneregeln. Från Skatteverkets hemsida: ”Beräknar du gränsbeloppet med huvudregeln ska du ta hänsyn till ett antal individuella faktorer: Omkostnadsbelopp x 9,49 % + ett lönebaserat utrymme + sparat utdelningsutrymme från förra året x 103,49 %.” Låter det enkelt och tydligt? Nej. Hela broschyren om Skatteregler för delägare i fåmansföretag (SKV 292) avseende inkomståret 2018 är på 48 sidor. Där noteras också att ”Liksom alla år är det nya belopp och procentsatser som gäller.”

VAD ÄR SYFTET med 3:12-reglerna? Ja, de är ett lapptäcke där man genom åren försökt täppa till olika kryphål. Som att vissa större konsultbolag gjorde många anställda till delägare för att de skulle kunna få utdelning istället för lön. Men när politikerna straffade dessa konsulter så straffade de samtidigt småföretagare som kanske efter tio års slit med låg lön äntligen hade ett år då ägarna kunde ta utdelning. De flesta småföretagare tar risker då de investerar egna redan beskattade pengar i företaget och än mer i oavlönat arbete under flera år innan det ens går att fundera på utdelning. Om hen istället för att investera en miljon i sitt eget bolag hade investerat dessa i ett börsbolag hade skatten på utdelning varit 30 procent. Oavsett vilket löneuttag personen har.

Staten har skapat 3:12-regler som är så komplexa att de skapar mängder av arbetstillfällen på Skatteverket och för skattekonsulter.

Politikerna bör komma ihåg att 4 av 5 jobb skapas i småföretagen. Det borde alltså vara mer lönsamt att investera i fåmansbolag än i börsbolag.

FF:S KONKRETA FÖRSLAG

  • • Enklare regler – att se målet motiverar insatsen. 3:12 reglerna är idag motsatsen.
  • • Större möjlighet att få avkastning på sitt kapital och den risk man tar när man startar eget företag. Varför ska det vara lägre risk att investera i någon annans företag än i sitt eget? Det motiverar knappast entreprenörskap.
  • • Tydligare motivering till löneuttag genom tydligare koppling och förståelse då den framtida pensionen är beroende på löneuttaget.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr