Socialdemokraterna om småföretagspolitiken

Jennie Nilsson (S) kopiera

Inför valet har vi ställt tre frågor om småföretagspolitiken. Här är frågorna och partiernas svar.

Jennie Nilsson (S), ledamot i riksdagens näringsutskott, fd Landsbygdsminister

  1. Vad har ni för ambitioner och visioner med politiken för de fler än 800 000 företasom har 1–10 anställda?
  2. Hur kan jobbskapande accelereras i dessa företag?
    Det ska vara lätt att starta och driva ett mindre företag. Vi vill underlätta myndighetskontakter och ta bort betungande byråkrati. Statliga myndigheter och kommuner ska vara serviceinriktade och vägledande när företag behöver hjälp. Regelverk ska ta hänsyn till de mindre företagens förutsättningar. Ungas vilja till eget företagande och entreprenörskap ska stimuleras i skolan. Riktade insatser som växastödet är viktigt och gör det lättare att anställa sin första medarbetare. I budgeten för 2022 hade vi förslag på ytterligare riktade insatser till små- och medelstora företag i form av ett digilyft (digitalisering) och ett robotlyft, något den borgerliga oppositionen röstade ner. Vi har också under mandatperioden sett över trygghetssystemen för företagare i syfte att förbättra villkoren
  3. Företagarförbundet driver frågan om en småföretagarminister. Har ni en kandidat som skulle passa på den posten?
    Vi har många företrädare i riksdagen och i kommunerna med intresse, kunskap och egen erfarenhet av små företag. Det är statsministern som organiserar arbetet i regeringen och fördelar arbetsuppgifterna mellan statsråden, men oavsett hur det ser ut efter valet anser vi att frågor som rör små företags villkor är viktiga för politiken under de kommande åren.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr