Centerns ungdomar vill slopa statlig inkomstskatt

83ED7CE2-A4A2-4141-82D3-BE31629CF7DF

Sverige är det land i OECD där det lönar sig minst att studera enligt en ny rapport ”Education at a glance”. Det är varken rätt eller rättvist säger centerstudenterna Ida Alterå och Naod Habtemichael.

Inför Centerns förbundsstämma lägger de båda fram förslaget om att slopa den statliga inkomstskatten. #Sverige behöver ett parti som våga diskutera sänkte skatt som en ren rättvisefråga. De båda centerungdomarna vill att Centern skall vara ett liberalt parti som vågar ta det steget och ta ställning för att avskaffa statlig inkomstskatt. Platt skatt på arbetsinkomster så att utbildning och flit lönar sig mer än det gör idag.

Den förda politiken avskräcker även välutbildade och drivna individer från andra länder att komma hit och studera eller arbeta. Punkt 21 i Januariavtalet kommer äntligen sätta stopp för de ohållbara kompetensutvisningarna men vi måste se till att Sverige blir ett land som har en konkurrenskraftig skattepolitik och premierar ansträngning. Om vi inte ligger i framkant och framstår som ett mer attraktivt val för högkvalificerad arbetskraft, kommer det leda till att vår tillväxt hämmas.

Säger Ida och Naod

Läs mer här

Vad är platt skatt?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr