Kategorier
Arkiv
Nyheter

Fler kvinnor startar företag

4 av 10 tjänstemän som startar företag är kvinnor visar ny statistik från Trygghetsrådet TRR. Detta är ett trendskifte då det historiskt varit en större

LÄS MER »
Nyheter

Remissvar

Remissvar på departementspromemorian ”Fler veckor med omställningsstudiestöd – för stärkt konkurrenskraft, säkrad kompetensförsörjning och livslångt lärande” DS 2022:29 Företagarförbundet tillstyrker förslaget om att förlänga möjligheten

LÄS MER »
Arbetslöshet

Långtidsarbetslösheten minskar

I februari 2023 uppgick antalet arbetslösa i åldern 15–74 år till 459 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 8,2 procent. Antalet arbetslösa kvinnor var

LÄS MER »
Nyheter

Heta tips om kalla samtal

Kalla samtal är fortfarande det mest tidseffektiva sättet att skapa nya affärsmöjligheter. Det säger Leonardo Johansson, programledare för Säljpodden och erfaren säljare och säljledare. Att

LÄS MER »
Nyheter

VÄLKOMMEN TILL FÖRBUNDSSTÄMMA

Hotel Scandic Göteborg Central, Göteborg Lördagen den 6 maj 2023 MOTIONER: Ska vara styrelsen tillhanda senast den 7 april 2023 och skickas till: Företagarförbundet, Box 1132,

LÄS MER »