Besked om 3:12 regler

Elisabeth Svantesson 3_12
  • Förenklingar
  • Förbättringar
  • Inga skattehöjningar

Under måndagen (23 jan) höll finansminister Elisabeth Svantesson (M) presskonferens och gav besked om tilläggsdirektiv till den pågående utredning om 3:12 reglerna. Tilläggsdirektiven ger kommittén som arbetar med utredningen bland annat uppdrag att:

  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna, bl.a. utomståenderegeln och bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet, kan förändras för att villkoren för små och medelstora företag ska förbättras, särskilt i fråga om deras möjlighet att växa, anställa och attrahera kapital,
  • analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och
  • lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Enligt finansministern så kommer uppdraget inte längre att omfatta skattejusteringar eller skattehöjningar som i utredningens ursprungsdirektiv, utan fokusera på förenkling och förbättring av reglerna. Regerings syfte är att stimulera fler att starta och driva företag. Kommittén ska även analysera på vilket sätt 3:12-reglerna kan förenklas för att ägarskiften, både mellan närstående och till personal, ska underlättas, och lämna förslag till de ändringar av 3:12-reglerna som kommittén anser är lämpliga.

Företagen behöver belönas mer och uppskattas mer

Elisabeth Svantesson, finansminister

Elisabeth Svantesson säger att regeringens mål är att Sverige skall vara ett starkare och rikare land om 5-15 år och att företagen är nyckeln för att nå det målet.

På kritiken att 3:12 regler gynnar löneomvandling till kapitalinkomster för utvalda företags som advokatbyråer, revisionskonsulter svara finansministern att reglerna omfattar långt fler än dessa företag. Totalt omfattas ca 300.000 företag och dessa har stora möjligheter att skapa många nya jobb.

Utredningen skall presentera sina förslag senast 29 mars 2024

Företagarna behöver belönas mer och uppskattas mer

Om vi skall ha ett starkare och rikare land om 5-15 år så är företagen nyckeln till det.

Se presskonferensens här

Kommittédirektiv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr