Besk medicin för de småföretag som drabbas av höjda sjuklönekostnader

 

Besk medicin väntar de småföretag som drabbas av regeringens planerade förslag om att arbetsgivare ska stå för 25% av sjukersättningen till långtidssjukskrivna efter 90 dagars sjukskrivning.

Den beräknas att slå hårdast mot kommuner och landsting/regioner men trots att ett fribelopp om 33 500 kr per år så slår den extra sjukersättningsavgiften mot många småföretag. 1 400 st med upp till 10 anställda enligt regeringens beräkningar.

Denna medfinansiering av sjukersättningen är grunden orättvis då just småföretagen är de friskaste med låga sjukskrivningstal. Sjukavgiften har de för övrigt redan betalt via arbetsgivaravgiften och det är osäkert om företagets verksamhet orsakat långtidssjukskrivningen.

I vårt tycke ännu en negativ och hämmande tröskeleffekt för småföretag som vill växa. Dessutom kan det innebära att arbetsmarknaden delas upp i ett A- och B-lag. Med minskade kostnader för småföretagen skapas fler jobb. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr