Besk medicin väntar de småföretag som drabbas av regeringens planerade förslag om att arbetsgivare ska stå för 25% av sjukersättningen till långtidssjukskrivna efter 90 dagars sjukskrivning.

Den beräknas att slå hårdast mot kommuner och landsting/regioner men trots att ett fribelopp om 33 500 kr per år så slår den extra sjukersättningsavgiften mot många småföretag. 1 400 st med upp till 10 anställda enligt regeringens beräkningar.

Denna medfinansiering av sjukersättningen är grunden orättvis då just småföretagen är de friskaste med låga sjukskrivningstal. Sjukavgiften har de för övrigt redan betalt via arbetsgivaravgiften och det är osäkert om företagets verksamhet orsakat långtidssjukskrivningen.

I vårt tycke ännu en negativ och hämmande tröskeleffekt för småföretag som vill växa. Dessutom kan det innebära att arbetsmarknaden delas upp i ett A- och B-lag. Med minskade kostnader för småföretagen skapas fler jobb. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.