Besk medicin för de småföretag som drabbas av höjda sjuklönekostnader

 

Besk medicin väntar de småföretag som drabbas av regeringens planerade förslag om att arbetsgivare ska stå för 25% av sjukersättningen till långtidssjukskrivna efter 90 dagars sjukskrivning.

Den beräknas att slå hårdast mot kommuner och landsting/regioner men trots att ett fribelopp om 33 500 kr per år så slår den extra sjukersättningsavgiften mot många småföretag. 1 400 st med upp till 10 anställda enligt regeringens beräkningar.

Denna medfinansiering av sjukersättningen är grunden orättvis då just småföretagen är de friskaste med låga sjukskrivningstal. Sjukavgiften har de för övrigt redan betalt via arbetsgivaravgiften och det är osäkert om företagets verksamhet orsakat långtidssjukskrivningen.

I vårt tycke ännu en negativ och hämmande tröskeleffekt för småföretag som vill växa. Dessutom kan det innebära att arbetsmarknaden delas upp i ett A- och B-lag. Med minskade kostnader för småföretagen skapas fler jobb. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på email
Email
Dela på print
Print

Lämna ett svar

Stäng meny