Avståndet mellan politiker och förvärvsarbete

SONY DSC

I en undersökning från SCB står att finna att 305 av 349 ledamöter i riksdagen har förvärvsarbetat. Ledamöterna har dock arbetat ca hälften så många år i det privata näringslivet jämfört med resten av befolkningen. Samtidigt har de arbetat dubbelt så mycket i offentlig sektor som övriga svenskar.

Diagram: Arbetslivserfarenhet efter 18-årsdagen

Bland de olika partierna så har Kristdemokraterna mest samlad erfarenhet från näringslivet. På andra plats kommer Sverigedemokraterna, där de båda partiernas har drygt 40 procent av sin arbetslivserfarenhet från det privata näringslivet. PÅ tredje och fjärde plats kommer Miljöpartiet och Centern. Minst samlad erfarenhet från näringslivet Vänsterpartiet, Moderaterna följda av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Diagram: Riksdagspartiernas arbetslivserfarenhet

Riksdagsledamöter och företagande?

Från företagande och entreprenörskap har den genomsnittliga svensken mer erfarenhet än riksdagsledamöterna. Genomsnittsvensken har dubbelt så ofta haft koppling till något företagande jämfört med riksdagsledamöterna.

Miljöpartiets och Centerns representanter har mest erfarenhet av att vara företagare, medan ledamöterna från Vänsterpartiet helt saknar denna erfarenhet visar SCBs sammanställning .

Grafik från SCB

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr