De största företagen får rapportera in betaltider

Businessmen working with graph data at home office

Småföretag har problem med att stora företag och offentlig sektor utnyttjar sin storlek genom att kräva långa betaltider och ibland dessutom betala när ”de själva vill”. Därför föreslår nu regeringen ett nytt system som ska bidra till att betalningarna snabbas på, skriver Di.

Från och med 1 mars nästa år kommer företag med fler än 250 anställda att tvingas rapportera in sina betaltider till Bolagsverket. Syftet är att sätta ljuset på de företag som genom sin storlek utnyttjar mindre företag i beroendeställning genom att hålla inne betalningar under avsevärt längre tid än den genomsnittliga betaltiden företag emellan

Enligt Intrums undersökning från 2020 var den faktiska betaltiden i Sverige 66 dagar företagen emellan. Sverige är sämre än Europa i genomsnitt där betaltiden är 60 dagar.

Samtidigt som syftet är att minska problemen för Sveriges mindre företag innebär förslaget även en ökad administrativ börda för de större.

”Men det ska då ställas mot den olägenhet som många mindre och medelstora företag har att få betalt i tid, och vad det innebär för deras möjligheter att göra affärer och överleva som företag”, säger Ibrahim Baylan (S), näringsminister, till Di.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr