Arbetslösheten minskar enligt Arbetsförmedlingen

SONY DSC

Allt fler arbetsgivare planerar att anställa det närmaste året och förväntar sig ökad efterfrågan på deras varor och tjänster. – Utsikterna på arbetsmarknaden ser ljusare ut, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen i ett uttalande på Arbetsförmedlingen.se.

Tjänstesektorn (som de flesta Företagarförbundets medlemmar ingår i), har genomfört de klart största personalneddragningarna det senaste året. detta jämfört med Industrin, byggsektorn och offentlig tjänstesektor. Det är därför också i den privata tjänstesektorn som återhämtningen nu väntas bli starkast de närmaste åren.

Inom hotell- och restaurangverksamhet planerar arbetsgivarna att de närmaste två åren för tydliga personalförstärkningar. Trots det bedöms antalet anställda inom hotell- och restaurangverksamhet ändå vara lägre under 2022 än innan krisen.

Inom handeln redovisar arbetsgivarna en liten ökning av antalet anställda jämfört med för ett år sedan. Detaljhandeln har utvecklats positivt samtidigt som exempelvis handel med motorfordon uppvisar en minskad personalstyrka jämfört med för ett år sedan. För det kommande året är anställningsplanerna inom handeln mer optimistiska.

Företagen inom internethandel uppger att både utfall och förväntningar på antalet anställda är på de högsta nivåerna sedan mätningarna infördes för delbranschen i början av år 2000.

Inom finansiell verksamhet och företagstjänster har antal anställda minskat jämfört med för ett år sedan. Samtidigt bedömer arbetsgivarna att en återhämtning kan ske det närmaste året. Konsulttjänster inom arkitektur, teknik och mot företag redovisar stora sysselsättningsminskningar det senaste året. Men anställningsplanerna inom dessa verksamheter är däremot tydligt positiva både på ett och två års sikt

Inom information och kommunikation har utvecklingen varit positiv. Antalet anställda har ökat tydligt varje kvartal sedan andra kvartalet 2020 jämfört med motsvarande period året innan. Under det första kvartalet 2021 ökade antalet anställda med närmare 7 000 personer, motsvarande 3 procent. Nästan hela ökningen kom från programmering och datakonsultverksamhet.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr