Antalet konkurser fortsätter vara högt

konkursnotis

Under mars månad nådde antalet företagskonkurser en aldrig tidigare skådad höjd, rapporterar kreditinformationsbolaget UC. Samtidigt så syns även en nedgång i antalet nystartade företag.

Jämfört med samma månad föregående år steg antalet konkurser med hela 36 procent.

”Företagskonkurserna som håller sig på en hög nivå över tid inom specifika sektorer, exempelvis byggsektorn och hotell- och restaurangnäringen, leder till direkt påverkan på arbetslöshetssiffrorna genom en ökning av antalet varsel,” enligt UC.

I rapporten från UC framgår det att antalet nystartade företag i Sverige minskade med 17 procent under mars månad, i jämförelse med samma månad år 2023.

Dessutomonkurs rapporteras en ökning med nästan 30 procent av antalet varsel som en direkt följd av konkurserna.

Den tydligaste ökningen av konkurser observerades inom transportsektorn, där antalet mer än fördubblades. Å andra sidan noterades en minskning med 11 procent av konkurser inom handelssektorn.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr