Gängkriminaliteten måste stoppas – Företagen har fått nog

Ett tryggt samhälle ger individer förutsättningar för att tänka fritt och kreativt. Det gynnar företagande. Därför är all typ av otrygghet ett hot och hinder för företagande. Utan en trygg miljö kan inte företagandet och därmed minskar också möjlighet till jobbskapande. Med en pålitlig brottsbekämpning och gediget brottsförebyggande arbete från alla samhällsaktörer skapas ett gynnsammare företagsklimat och nya jobb. Brottsligheten

Läs mer

Småföretagarminister nu!

Rädda jobb och tillväxt genom företagen nu
Vår näringsminister är fullt upptagen med de största företagen och har inte tid eller intresse för de minsta företagen. MEN det är i dessa jobben skapas så därför kräver vi en småföretagarminister som ser till de minsta företagens bästa. Sänkt arbetsgivaravgift, flytta sjuklöneansvaret tillbaks till försäkringskassan, höjt ROT avdrag och ett elpris som inte ruinerar företag och hushåll står på dagordningen.
Rädda jobb
och Tillväxt

Dina medlemsförmåner

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner som Juridisk rådgivning, Försäkringar och Medlemstidningen samt väldigt fördelaktiga medlemsförmåner direkt från våra partners. Läs mer här »

Inflationen lägre än förväntat

Inflationen i Sverige var betydligt lägre än väntat och landade på endast 1,3 procent i juni. Nu ropar flera ekonomer på flera räntesänkningar i höst. Robert Bergqvist som är ekonom

Läs mer

Opinion för småföretagarna

Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i och nyttan för samhällsutvecklingen är Företagarförbundets mission. Detta tillsammans med att arbeta för att förbättra villkoren att starta, äga, driva och utveckla företag. De aktiva inom organisationen är själva småföretagare och har därför både kunskap och erfarenhet om småföretagarens vardag och villkor. Läs mer här »

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr