95 procent av företagen anser att skatten på drivmedel bör sänkas

8 av 10 företagare är beroende av bilen i arbetet. Det innebär att de höga bränslekostnaderna är en utmaning för företagen. Därmed anser 95 procent att skatterna på drivmedel bör bör sänkas i Sverige och att reduktionsplikten bör tas bort.

Företagen har inte ställt om sin bilflotta mot elektrifierade bilar ännu. Endast  var tionde företagare använder hybridbil eller ren elbil i jobbet.

74 procent av företagen finns i mindre städer och på landsbygd och över hälften kör mer än 100 mil i jobbet per månad.

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar