19 000 jobb i Västsverige med sänkt arbetsgivaravgift

Gothenburg City Sunset

Arbetslösheten i Västsverige är högre än i resten av landet. Nästan åtta procent under det fjärde kvartalet i fjol enligt statistik från SCB. I en ny rapport från Almega pekar de på att sänkta arbetsgivaravgifter skulle skapa 19.000 jobb i Västsverige.

Antalet varsel om uppsägningar i västsverige är nästan tre gånger fler än för ett år sedan, nästan 83 000 människor är arbetslösa och under 2024 väntas ytterligare 10 000 jobb att försvinna.

– Om man sänker arbetsgivaravgiften med tre procentenheter för alla företag och anställda skulle det skapa 19 000 nya jobb i Västsverige, varav 5 300 bara i Göteborg. Det är ett bra sätt att hindra arbetslösheten från att öka, säger Patrick Joyce, chefekonom på Almega i ett pressmeddelande.

En sänkning av arbetsgivaravgiften skulle ha stor påverkan bland de yrken som oftast benämns som ingångsjobb. Mer än hälften av de nya jobben – omkring 11 000 – kräver i princip bara gymnasieutbildning. Det handlar om jobb inom exempelvis service, omsorg, vård, försäljning, byggverksamhet, tillverkning, administration och kundtjänst.

– Genom att sänka arbetsgivaravgiften skapas många nya jobb för personer med kort utbildning och bristande arbetslivserfarenhet, som är en särskilt utsatt grupp vid lågkonjunktur, säger Patrick Joyce.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr