”Att göra lista” för jobbskapande!

Företagarförbundet  Mathias

Trots att arbetslösheten är bland de högsta i Europa och att sänka den är centralt för landets välfärd och alla de satsningar som behövs för att klara de utmaningar Sverige står inför lyser frågan mest med sin frånvaro? Hur kan det komma sig att inte samtliga partier talar om denna vid vare givet tillfälle? Är det månne för att det helt saknas idéer och förslag till lösningar? Sannolikt ja. Politikerna väntar förmodligen på ett ”Eureka moment” och att en briljant idé skall falla ner från himlen. Det sker sällan. Så därför står vi stilla. Men stilla är inte bra. Bättre att sätta i gång med de idéer som finns och få saker i rörelse, så kan vi justera insatserna efterhand i den takt de visar sig fungera eller inte. Sätt i gång med reformer!

Bakgrund
460.000 är arbetslösa i Sverige. Detta kostar samhället stora pengar i form av försörjningsstöd, bidrag, minskad konsumtion och minskade skatteintäkter. Så har det sett ut i över 20 år. Det är hög tid för förändring! Samtidigt finns det 257 000 företag med 1-9 anställda i Sverige, därtill finns det drygt 900 000 enmansföretag. Om vart femte företag anställer en person halveras den svenska arbetslösheten. Vilket skulle skapa över 20 miljarder i skatteintäkter och dessutom sänka kostnadsposten för försörjningsstöd, utbildningsinsatser och A-kassa i olika former för mellan 30-40 miljarder minst. Det innebär stora möjligheter till satsningar på välfärd, skola och omsorg, infrastruktur och brottsbekämpning med mera. Lyckas Sverige med att få ner arbetslösheten tjänar vi alla på det. Därför är det allas ansvar. Politikernas ansvar handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för denna nödvändiga och angelägna förändring. Företagarförbundet som arbetar med de minsta företagen ser potentialen i dessa företag som jobbskapare och pekar ut fem åtgärder som underlättar och stimulerar jobbskapande i de minsta företagen. En sorts att göra lista för vår näringsminister Ebba Busch som har den yttersta makten och således också ansvaret

Att göra lista

Avskaffa den allmänna löneavgiften som bromsar jobbskapande

En tredjedel av socialförsäkringarna i arbetsgivaravgiften går inte längre till socialförsäkringarna, det är en ren extraskatt som hämmar jobbskapande. I och med inflationen så kommer det krav på rejäla löneökningar vilket företagen får svårt med. Genom att slopa den allmänna löneavgiften på 11,62 procent, en avgift för att få betala ut lön, kunde fler företag anställa fler och kanske även klara av de krav på lönehöjningar som de nu ställs inför utan att anställda sägs upp.

Tillväxtjobb

Etablera en företagsanpassad kompetensutveckling som bygger på att företagen kan anställa en person på deltid (30%) och kompetensutveckla densamma på resten av tiden (70%) på plats i företaget. Succesivt växlas arbetstiden upp och utbildningstiden ned för att sluta i 100 procent arbetstid efter 18 månader. Personen har då fått en kompetensutbildning som stärker den anställdes roll på företaget och de små företagen har kunnat ta rimligt stora steg i den kritiska tiden med sina första anställda.

Ge hållbarhetsarbete rabatt på arbetsgivaravgiften

För att få fart på hållbarhetsarbete och jobbskapande kan dessa båda mål kombineras och stimuleras genom en motsvarande rabatt (19,59 procent) på arbetsgivaravgiften som FoU-avdraget ger, för alla medarbetare som arbetar med hållbarhet i småföretagen. 

Etablera ett Entreprenörslån från CSN

Ge CSN uppdraget att fortsätta stödja studenters och unga människors start i livet genom att möjliggöra att studielånet övergår i ett uppstartslån för ett eget företag. Detta betalas ut månadsvis och kan delvis täcka lönekostnader i startskedet av entreprenörsresan för den nyblivne unga företagaren. Med ett mikrolån som betalas ut månadsvis från CSN sänks ett par viktiga trösklar för att studenter skall känna sig trygga att starta företag. 

Uppgradera Växa-stödet

Gör om växa stödet till en trappstegsmodell. På nyanställda år 1 betalas ingen arbetsgivaravgift, år 2 betalas endast pensionsavgiften 10,21 procent, år 3 betalas 19,8 procent. Trappstegsmodellen bör omfatta företag med 0-10 anställda

Uppmaning!
Företagarförbundet uppmanar näringsminister Ebba Busch att flytta upp jobbskapande överst på agendan och utforska de möjligheter som företagen själva presentera, det är ändå de som förväntas skapa jobben som hela Sverige är så beroende av. Det en näringsminister då kan göra är att skapa de bästa förutsättningar som går för att företagen skall klara uppgiften. Inget av ovanstående är enkelt att göra från en dag till en annan, men vem har sagt att det skall vara enkelt att sitta i regering. Där sitter man för att åstadkomma förändring, är man dessutom näringsminister så förväntas man åstadkomma förändring vad det gäller företagens och Sveriges framtid.

Mathias Rebane, Näringspolitisk talesperson, Företagarförbundet

0706-72 18 21, mathias.rebane@ff.se

www.ff.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr