Var är satsningarna på småföretagen?

Vi har tittat på vårbudgeten 2016.
Var är satsningarna på småföretagen, där jobb och tillväxt skapas?

Regeringens vårbudget lämnar inga större näringspolitiska spår framåt. Att inte ens småföretag nämns talar sitt tydliga språk.

Sänkt arbetsgivaravgift under 12 månader för ensamföretagare som anställer en person är i sig rätt tänkt. Vi har länge stridit för att negativa tröskeleffekter skall tas bort vid de första anställda. Men att utesluta ensamföretagare som har aktiebolag från sänkningen är inte genomtänkt. Sett ur egenföretagarens privata riskperspektiv är inte enskild firma förstahandsvalet vid anställning. Dessutom principiellt fel att inte jämställa företagsformer.

Det pratas om stora satsningar på att få fler i arbete, att öka sysselsättningen. Allt medan småföretagen har fått höjda arbetsgivaravgifter för sina unga anställda, aviserad höjning av bensinskatt och sjukpenningsansvar samt redan fattade beslut om sänkningar av Rot och Rut-avdrag. Regeringen verkar tyvärr ha glömt bort att de allra flesta jobben skapas i småföretagen sedan decennier tillbaka.
Det saknas helt enkelt faktiska insatser och förslag för att fler företag skall kunna startas, utvecklas och växa. Det som är bra för småföretagen är nämligen bra för Sverige!

 

Foto: Regeringskansliet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr