Vi har tittat på vårbudgeten 2016.
Var är satsningarna på småföretagen, där jobb och tillväxt skapas?

Regeringens vårbudget lämnar inga större näringspolitiska spår framåt. Att inte ens småföretag nämns talar sitt tydliga språk.

Sänkt arbetsgivaravgift under 12 månader för ensamföretagare som anställer en person är i sig rätt tänkt. Vi har länge stridit för att negativa tröskeleffekter skall tas bort vid de första anställda. Men att utesluta ensamföretagare som har aktiebolag från sänkningen är inte genomtänkt. Sett ur egenföretagarens privata riskperspektiv är inte enskild firma förstahandsvalet vid anställning. Dessutom principiellt fel att inte jämställa företagsformer.

Det pratas om stora satsningar på att få fler i arbete, att öka sysselsättningen. Allt medan småföretagen har fått höjda arbetsgivaravgifter för sina unga anställda, aviserad höjning av bensinskatt och sjukpenningsansvar samt redan fattade beslut om sänkningar av Rot och Rut-avdrag. Regeringen verkar tyvärr ha glömt bort att de allra flesta jobben skapas i småföretagen sedan decennier tillbaka.
Det saknas helt enkelt faktiska insatser och förslag för att fler företag skall kunna startas, utvecklas och växa. Det som är bra för småföretagen är nämligen bra för Sverige!

 

Foto: Regeringskansliet

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.