Turordningsreglerna i nya LAS

Göran Smedberg rund

Det har diskuterats en hel del hur turordningsreglerna kommer se ut efter lagändringen i LAS i höst. Kan du bringa litet klarhet i detta virrvarr?

Det har diskuterats en hel del om förändringar i turordningsreglerna under senare tid och lagförslaget till ändringar i LAS innehåller en del förändringar beträffande turordningsreglerna, dvs turordningen som ska gälla vid uppsägning pga. arbetsbrist. De nya reglerna i LAS tar sikte på det s.k. två-undantaget. Enligt nu gällande regler kan en arbetsgivare som har högst tio anställda undanta högst två arbetstagare från turordningen. Arbetstagarna ska enligt arbetsgivaren vara av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. De arbetstagare som undantas kommer alltså inte upp på turordningslistan och kommer därför att vara kvar i anställning efter uppsägningarna. Rätten att undanta arbetstagare från turordningen kommer att utvidgas till högst tre arbetstagare som enligt arbetsgivaren är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Ändringen innebär också att arbetsgivare med fler än tio anställda kan tillämpa undantagsregeln. Däremot införs en begränsning innebärande att om något undantag från turordningen gjorts, får inga ytterligare undantag göras inom tre månader efter den första uppsägningen skett. Arbetsgivare med kollektivavtal kan ha andra undantagsregler i kollektivavtalet. Kontrollera därför vad kollektivavtalet säger.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr