Tillväxtverkets bedömning av jämförelsemånad slås ner i högsta förvaltningsdomstolen

Högsta förvaltningsdomstolen har nu beslutat om hur jämförelsemånaden ska fastställas enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete. Domstolen är enig i kammarrättens dom om jämförelsemånad vilket innebär att jämförelsemånaden ska vara den kalendermånad som infaller tre månader före den kalendermånad då Tillväxtverket fattar beslut om godkännande av stöd, oavsett om jämförelsemånaden därmed infaller under stödperioden.

Tillväxtverket har nu till uppgift att kontakta alla de företag som har ett pågående ärende och som omfattas av möjligheten att begära ändring av jämförelsemånad. Företaget avgör själva om det vill använda möjligheten då alla företag inte gynnas av att byta jämförelsemånad.

För företag där beslut om slutavstämning redan är fattat och beslutet har vunnit laga kraft kommer Tillväxtverket att göra det möjligt för företagen att få sitt ärende omprövat. Information om hur företag begär omprövning kommer att finnas på Tillväxtverkets hemsida.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar