3:12-utredningen – vad innebär det för småföretagare?

Den kraftigt försenade 3:12-utredningen presenterades i torsdags förra veckan och har redan fått kritik från flera organisationer. Här går vi igenom huvudpunkterna. – De s.k. 3:12-reglerna ska motverka att aktiva delägare i fåmansföretag omvandlar högre beskattad arbetsinkomst till lägre beskattad kapitalinkomst genom utdelning eller försäljning av aktierna. Genom flera ändringar under senare år har reglerna […]
Läs mer…