Svenskt näringsliv uppmanar regeringen att frysa skatten

Jan-Olof Jacke vd för svenskt näringsliv uppmanar regeringen att göra en principdeklaration i samband med höstbudgeten där det slår fast att skatter på arbetet och företagande inte kommer att höjas under innevarande mandatperiod. Oppositionen bör ansluta sig till utfästelsen och tillsammans även avtala att principen skall gälla hela nästa mandatperiod.

Det innebär att regeringen klart och tydligt avvisar de förslag om återinförda skatter på förmögenheter, arv och investeringar som föreslås av exempelvis den statliga Jämlikhetskommissionen. 

Att försämra förutsättningarna för företagande och jobbskapande i en tid då vi behöver skapa jobb för att trycka ned arbetslösheten vore enligt Jacke olyckligt och det skulle leda till utanförskap för väldigt många människor.

Läs mer hur

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar