Stödet för korttidspermittering återinförs

Corona Virus im Inneren des Körpers - Wuhan Virus

Regeringen meddelade på en presskonferens under tisdagen att restriktioner för att minska smittspridning införs på nytt med start onsdag 8 dec. Smittspridningen ökar i Europa och även i Sverige.

Från och med i morgon, onsdagen 8 december:

• Till arbetsgivare att, om möjligt, undvika större samlingar, möjliggöra för anställda att hålla avstånd och i viss utsträckning arbeta hemifrån när det är lämpligt. Regeringen avser att fatta beslut om att ge statliga myndigheter ett uppdrag avseende detta.

• Till lärosäten såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning om att bedriva undervisning på plats men vidta smittskyddsåtgärder som t.ex. att hålla avstånd vid större samlingar.

• Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid t.ex. konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna. • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.

• Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.

• Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt). • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

Stöd för att kompensera för restriktioner.

  • Regeringen nollställer karensen för korttidsstödet, så att företag som fått stödet 2020 eller 2021 kan söka pengar på nytt.
  • Ersättning till arbetsgivare för höga sjuklönekostnader återinförs också. 
  • Kravet på läkarintyg för att få smittbärarpenning tas bort. (Regeringen avser att återkomma vad gäller ikraftträdandedatum.)
  • Ersättning till riskgrupper och vissa anhöriga till riskgrupper återinförs och tillfällig föräldrapenning för vissa nyligen allvarligt sjuka barn förlängs.
  • Möjligheten för föräldrar att få tillfällig föräldrapenning om till exempel skolor eller förskolor stängs förlängs.
  • Ersättning för karensavdrag återinförs för anställda och egenföretagare för att underlätta för människor att stanna hemma vid sjukdom. 
  • Staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt (gäller retroaktivt från 1 december).
  • Skattefriheten för förmån av fri parkering förlängs för att minska trängsel i kollektivtrafiken.
  • Regeringen meddelar också att evenemangsstödet kommer att förlängas till den 31 mars 2022. Detta görs för att redan nu lyfta bort en osäkerhet för arrangörer som ska kunna fortsätta att planera evenemang.

Stöden måste riksdagen säga ja till vid möte nästa år. 

Läs mer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr