Stöden har främst gått till stora företag

I en undersökning från Swedbank om hur stöden hjälpt företagen under Coronapandemin visar det sig att det främst är de större företagen som haft hjälp av regeringens stöd.

I ett pressmeddelande skriver Swedbank:

Stödåtgärderna har framför allt gått till de större företagen. Nästan hälften av företagarna med 20–49 anställda har sökt och beviljats stöd jämfört med knappt var tredje företagare med 1–4 anställda.

Därtill kan man föga överraskande se att stödbehovet skiljer sig mellan branscher:

Störst andel sökande finns inom hotell och restaurang där två av tre företagare sökt och fått beviljat stöd följt av hälften i tillverkningsindustrin och en tredjedel inom handel och transport. Lägst andel sökande finns inom jord- och skogsbruk samt i byggsektorn där var femte företagare ansökt om stöd.

Stora företag har gynnats av stöden

Swedbank konstaterar efter sin undersökning att två av tre företagare med upp till 50 anställda har inte sökt de företagsstöd som regeringen erbjudit.

Stödet är mest nyttjat av företag med över 20 anställda. Hälften av dem har beviljats stöd jämfört med endast en av fem företagare med enskild firma.

Läs SWEDBANKs pressmeddelande här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar