FöretagarFörbundet har inbjudits att lämna remiss om rubricerad utredning och har följande synpunkter:

Hämta remiss som pdf