Småföretagare jobbar 14 månader per år

Precis som FöretagarFörbundet sett i sina medlemspaneler så bekräftas det i en undersökning från Handelshögsskolan vid Umeå universitet: svenska småföretagare arbetar betydligt fler timmar i veckan än anställda.
I genomsnitt blir arbetsveckan 49 timmar, vilket ger en årsarbetstid som motsvarar 14 kalendermånader med normaltid 40 h.
– Företagarens tidsbrist är ett allvarligt hinder för näringslivets tillväxt och utveckling, säger Anders Isaksson, forskare i entreprenörskap.
I undersökningen såg man också att många småföretagare (sex av tio) själva sköter de administrativa sysslorna och att så mycket som 42% av arbetstiden upptogs av dessa.

Läs hela artikeln på SvD.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar