Precis som FöretagarFörbundet sett i sina medlemspaneler så bekräftas det i en undersökning från Handelshögsskolan vid Umeå universitet: svenska småföretagare arbetar betydligt fler timmar i veckan än anställda.
I genomsnitt blir arbetsveckan 49 timmar, vilket ger en årsarbetstid som motsvarar 14 kalendermånader med normaltid 40 h.
– Företagarens tidsbrist är ett allvarligt hinder för näringslivets tillväxt och utveckling, säger Anders Isaksson, forskare i entreprenörskap.
I undersökningen såg man också att många småföretagare (sex av tio) själva sköter de administrativa sysslorna och att så mycket som 42% av arbetstiden upptogs av dessa.

Läs hela artikeln på SvD.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.