Småföretagare jobbar 14 månader per år

Precis som FöretagarFörbundet sett i sina medlemspaneler så bekräftas det i en undersökning från Handelshögsskolan vid Umeå universitet: svenska småföretagare arbetar betydligt fler timmar i veckan än anställda.
I genomsnitt blir arbetsveckan 49 timmar, vilket ger en årsarbetstid som motsvarar 14 kalendermånader med normaltid 40 h.
– Företagarens tidsbrist är ett allvarligt hinder för näringslivets tillväxt och utveckling, säger Anders Isaksson, forskare i entreprenörskap.
I undersökningen såg man också att många småföretagare (sex av tio) själva sköter de administrativa sysslorna och att så mycket som 42% av arbetstiden upptogs av dessa.

Läs hela artikeln på SvD.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr