Skatterådgivare blir angivare

Skatteverket

Enligt en utredning som tilsattes 2017 föreslås nu att en informationsplikt för skatterådgivare skall bli lag.

Utredningen skall ut på remissrunda och har enligt vad Magnus Larsson, auktoriserad skatterådgivare som suttit med i utredningen, säger till FAR haft kort om tid på sig och därför har mycket konsekvensanalys inte hunnits med.

DI Debatt skriver de fyra experterna, Magnus Larsson, FAR:s tidigare ordförande, Katarina Bartels, skattejurist LRF, Richard Hellenius, skatteexpert hos Svenskt Näringsliv samt Börje Leidhammar, advokat  att informationsskyldigheten som föreslås träffar en mycket vid krets av rådgivare, och att rådgivaren får rollen som angivare och i praktiken Skatteverkets biträde om förslagen genomförs.

De fyra har valt att lämna ett särskilt yttrande till utredningen där man anser att förslaget inte bör genomföras.

”Det finns flera skäl till det men de kanske viktigaste anledningarna är att förslaget innebär ökade kostnader för näringslivet och merarbete för skatterådgivarna som kommer att behöva bygga upp processer, databaser etcetera för att förvissa sig om att de gör rätt. Dessutom föreslås höga sanktioner som inte står i någon som helst proportion till den eventuella nyttan. Utredningen har faktiskt inte kunnat konkretisera och visa nyttan”, säger Magnus Larsson till FAR.

Advokat Börje Leidhammar går längre i sin kritik på Fplus sajt.

”Snart kan i princip alla skatterådgivare förvandlas till angivare åt Skatteverket”, varnar advokaten Börje Leidhammar. ”Ur ett rättssäkerhetsperspektiv är det inte alls bra”, säger han.

Han kritisk mot att skatterådgivare, som han själv, ska bli Skatteverkets förlängda arm. För det är precis vad betänkandet handlar om, markerar han

– Skatteverkets har redan långtgående möjligheter att kontrollera och granska företagares skattearrangemang. Informationsskyldigheten till Skatteverket är redan omfattande och är dessutom kombinerad med sanktioner.

Att gå längre än så skadar mer än det ger, anser Börje Leidhammar. Då förvandlas skatterådgivarna till skattejägare. Han menar att det är en oproportionerlig åtgärd som kommer att öka företagens kostnader och ytterligare öka regelkrånglet för företagen.

– Dessutom kommer förslagen inte att komma åt dem som ägnar sig åt kriminell verksamhet, där kommer de nya reglerna inte att göra någon märkbar skillnad, fortsätter Börje Leidhammar.

Magnus Hedenberg, advokat i medlem i Företagarförbundets Styrelse kommenterar förslaget:

 

”Det är naturligtvis rätt och riktigt att rådgivning också på skatteområdet håller sig inom de ramar som bestäms av skattelagstiftningen. Men det är också väldigt centralt att kunna gå till en advokat med tystnadsplikt och fråga denne om råd, utan att advokaten blir skyldig att rapportera till Skatteverket eller annan myndighet. En sådan utveckling skulle kunna bli farlig för rättssäkerheten. Man går ju till en advokat för att undvika att göra fel”.

Förslaget går ut på remiss för att ta in remissinstansernas synpunkter för att därefter beslutas senare under året.

 

Läs mer på FAR

Läs mer på Fplus

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr