Redovisa arbetsställe på varje individ i arbetsgivardeklarationen

skatteverket

Riksdagen har beslutat att du som arbetsgivare ska lämna uppgift om arbetsplatsens adress och arbetsplatsens ort i individuppgift eller kontrolluppgift om den anställda bara haft ett tjänsteställe under redovisningsperioden. Uppgifterna ska lämnas från och med redovisningsperioden januari 2023.

En anställd kan bara ha ett tjänsteställe hos en och samma arbetsgivare. Huvudregeln är att tjänstestället är där den anställda utför huvuddelen av sitt arbete. Sen finns några undantag till huvudregeln. Det är du som arbetsgivare som ansvarar för att göra en bedömning av var tjänstestället är. Observera att uppgift om en anställds tjänsteställe inte är samma som den uppgift om arbetsställenummer som arbetsgivare lämnar i individuppgiften.

Kommentar – Förenkling

Det är ytterligare en åtgärd som går stick i stäv med ambitionen att förenkla för arbetsgivare. Nu skall adressuppgifter in på varje anställd varje månad. Administration som småföretagare varken är skickliga på eller har tid över för. Ingenstans står att läsa om syftet med inhämtning av uppgifterna vilket ytterligare retar upp småföretagare som Företagarförbundet talat med.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr